Circular List 2015 JPA

CIRCULARS​ LIST ​2015​

PUBLIC SERVICE DEPARTMENT OF MALAYSIA​

 ​

​1​.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015
Penambahbaikan kaedah Pemberian Pergerakan Gaji T​ahunan Dalam Pelaksanaan jadual Gaji Minimum - M​aksimum

Muat Turun
2​​.PEKELIL​ING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

Muat Turun
​​3.​


4.​


5.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2015
Imbuhan tetap Perumahan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan​​

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM ​​BILANGAN 2 ​TAHUN 2015

Pengurusan Laman Web​​ Agensi Sektor Awam​

PEKELILING AM ​​BILANGAN 1​​​​ ​TAHUN 2015

Pelaksanaan Data Terbuka​ Sektor Awam

Muat Turun

Muat Turun
​​
Muat Turun​​