Circulars List 2013 JPA

CIRCULARS​ LIST ​2013

PUBLIC SERVICE DEPARTMENT OF MALAYSIA​

 
​1​.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013​
Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantik​an​

Muat Turun
2​​.PEKELIL​ING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013

Penambahbaikan Jadual G​aji Minimum – Maksimum

Muat Turun
​​3.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013

Pemberian Pemindahan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam

Muat Turun
​4.​​​PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2013

Penubuhan Unit Integriti Di Semua Agensi Awam

Muat Turun
​​5.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2013

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2013

Muat Turun
6.​

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2013
Kenaikan Pangkat Secara Time Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan

Muat Turun
​7.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2013

Pindaan Terma Dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Muat Turun
​8.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2013

Pindaan Nama Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir
/Tidak Mahir (R)

Muat Turun
​9.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 201
Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perpustakaan​
Muat Turun
10.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 35 TAHUN 201
Tambahan Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) Dalam Perbekalan Ukuran​ Fizikal
Muat Turun ​ ​
11. ​ ​PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013

Penambahbaikan Jadual Ga​ji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah Sisitem Saraan Malaysia

Muat Turun ​​