Pekeliling JPA 2005

​​​SENARAI PEKELILING

JABATAN PERK​​HIDMATAN AWAM TAHUN 2015​

 ​

​1​.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015
Penambahbaikan kaedah Pemberian Pergerakan Gaji T​ahunan Dalam Pelaksanaan jadual Gaji Minimum - M​aksimum

Muat Turun
2​​.PEKELIL​ING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

Muat Turun
​​3.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2015
Imbuhan tetap Perumahan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan

Muat Turun