Penutupan Auditorium 2017

PEMBERITAHUAN 
PENUTUPAN AUDITORIUM MBSA

PENGGUNAAN AUDITORIUM MBSA DITUTUP KEPADA ORANG RAMAI MULAI JANUARI HINGGA DISEMBER 2017 KERANA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG DIJALANKAN