PEMBAHARUAN LESEN TAHUN 2017

Untuk makluman,  Jabatan Pelesenan telah memproses pembaharuan lesen 2017 bagi lesen-lesen yang  tamat pada 31 Disember 2016 bermula 01 Oktober 2016. Tempoh 3 bulan sebelum tarikh akhir lesen diberikan kepada pemilik lesen untuk memperbaharui lesen premis mereka. ​