Badan Berkanun Negeri

​Badan Berkanun Negeri

​Bil.             Agensi Maklumat
​1 ​Perbadanan ​​Perpustak​aan Awam Negeri Selangor (PPAS)​​ Laman Web Peta Lokasi
​2 ​Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) Laman Web Peta Lokasi
​3 ​​Pejabat Lembaga Urus Air Negeri Selangor (LUAS) Laman Web Peta Lokasi
​4 ​​Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) Laman Web Peta Lokasi
​5 ​​Majlis Sukan Negeri Selangor (MSNS) Laman Web Peta Lokasi
​6 ​Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor (PKPS) Laman Web Peta Lokasi
​7 ​​Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) Laman Web Peta Lokasi
​8 ​​Lembaga Zakat Selangor (Agensi MAIS) Laman Web Peta Lokasi
​9 ​​Perbadanan Wakaf Selangor (Agensi MAIS) Laman Web Peta Lokasi