Peringkat Malaysia

​​LOCAL AGENDA 21 PERINGKAT MALAYSIA​

1​​99​1​
Mula diterap​kan di dalam proses merancang pembangunan apabila Rancangan Malaysia Ke-6 (1991-1995) dikaji semula.​
1​​996     

Dijadikan landasan untuk menyediakan Rancangan Malaysia Ke-7 yang menitikberatkan'pembangunan seimbang dan mampan'.​

1​​998
​​
  1. ​​Di Peringkat Kerajaan Negeri Selangor , Strategi Pembangunan Mampan dan Agenda 21 Selangor telah diwujudkan.

  2. Program ini dipelopori oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor. 2 PBT Negeri Selangor telah dipilih iaitu Majlis Bandaraya  Shah Alam dan Majlis Daerah Kuala Selangor.

2​00​0

  1. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama Unit Perancang Ekonomi (EPU),

  2. Jabatan Perdana Menteri dan United Nations Development Programme (UNDP) pula telah memulakan Projek Perintis.

  3. Local Agenda 21 yang melibatkan 4 buah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)​