Zon Bersih Mini

ZON BERSI​​H MINI 

Tujuan Diwujudkan Zon Bersih Mini

Bagi mengadakan pertandingan Zon Bersih Mini Shah Alam (MiniZeeBee) Antara MPP Shah Alam.

L​​atar Belakang Zon Bersih  

 1. D​​iperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor .

 2. ​Me​​wujudkan persekitaran yang lebih berkualiti dari segi kebersihan & keindahan persekitaran.

 3. Prog​ram ini diperkenalkan di bawah JK Tetap Kerajaan Tempatan sejak tahun 2010.

P​​arcel

KAWASAN YANG DIPERTANDINGKAN
 1. Taman Sri Muda, Seksyen 25 ( Tahun 2010).

 2. Kampung Melayu Subang, Seksyen U16 ( Tahun 2011).

 3. Seksyen 10 & Seksyen 11 ( Tahun 2012).

Matlamat

MATLAMAT AKTIVITI ZON BERSIH
 1. Matlamat utama program Zon Bersih bukan sahaja melihat persekitaran yang bersih & selamat, tetapi juga kepada perkhidmatan yang cekap, jadual yang dipatuhi dan penyelenggaraan kawasan dengan baik.

 2. Aspek yang lebih penting dari yang dinyatakan adalah menyatupadukan masyarakat agar kehidupan yang lebih harmonis dapat dipupuk memandangkan landskap populasi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan mengamalkan pelabagai budaya dan agama. Satu titik pertemuan dicari bagi memastikan kestabilan Negara terus terjamin dan keamanan sentiasa dipelihara.​

Aktiviti Zon Be​rsih Mini

1.  Kebersihan

 • Menganjurkan program gotong royong secara berjadual.

 • Maklumat jadual pembuangan sampah.

2.   Pengindahan

 • Usaha membantu mengindahkan kawasan.

 • Program anak angkat taman permainan.

3.   Kemudahan Awam

 • Memohon kemudahan awam untuk kepentingan masyarakat setempat Membantu mengurangkan gejala vandalism.

4.  Keselamatan

 • Menyediakan khidmat sukarelawan mengawal keselamatan setempat.

 • Mencatatkan rekod jenayah.

5.  Pengurusan Zon Bersih Mini

 • Penubuhan jawatankuasa khas.

 • Bermesyuarat ( sekurang-kurangnya 1 kali sebulan bersama Pengerusi MPP).

6.   Penglibatan Komuniti

 • Penyertaan komuniti.

 • Komuniti Berbilang bangsa.

 • Memperkasakan program perpaduan.

 • Program-program kemasyarakatan .

7.    Program Usahasama

 • Mengadakan program secara usahasama (JV) atau dengan kerjasama dengaN pihak korporat atau agensi awam atau NGO.

8.   Konsep kejiranan hijau

 • Kebun / dusun komuniti   

 • Teknologi hijau 

 • Program tanam pokok

9.  Inovasi / Amalan Terbaik

 • Mendapat Sumbangan CSR daripada syarikat korporat.

 • Inovasi untuk menambah baik sesuatu usaha bagi faedah penduduk setempat.

10. Kesihatan

 • Amalan kejiranan ke arah persekitaran yang bersih.

 • Bebas dari ancaman wabak penyakit  dari bawaan persekitaran yang kotor.​

Pertandingan Zo​​n Bersih Mini ​Antara MPP​

 1. Objektif Pertandingan

 2. Membudayakan faktor kebersihan sebagai satu cara hidup.

 3. Meneruskan usaha Kerajaan Negeri memperkasakan program Zon Bersih ke seluruh Shah Alam melalui MPP.

 4. Mempereratkan perpaduan di kalangan masyarakat setempat.

 5. Mempereratkan perpaduan di kalangan masyarakat setempat.

 6. Mencipta indentiti melalui penjenamaan semula Bandaraya Shah Alam.

 7. Mencipta indentiti melalui penjenamaan semula Bandaraya Shah Alam.

 8. Untuk mengekalkan Sek 10 & 11 sebagai model untuk seluruh Shah Alam.

 9. Mempertingkatkan lagi semangat kerjasama satu pasukan di kalangan warga MBSA.

 10. Merealisasikan slogan "Shah Alam Bersih dan Indah".

Pencapaian

 

​​​TAHUN​ PENCAPAIAN
​2010 Johan Kategori Aduan
​2011

​Johan Kategori Dokumentasi

​20​12
 1. Johan Keseluruhan (anugerah utama)
 2. Anugerah Khas Juri – Amalan Terbaik
Pengurusan
 1. Johan Kategori Penyelenggaran Landskap
 2. Johan Kategori Kemudahan Awam
 3. Johan Kategori Kebersihan
 4. Johan Kumpulan Kategori 1 (Bandaraya)
  ​​