RANKING TENDER KE-2 / 2017​​Bil​​Tajuk ​Kerja​​​​​​Mut Turun ​​​
​1.No. Tender : T 68/2017 Muat Turun
​2.No. Tender : T 69/2017 Muat Turun
​3.No. Tender : T 70/2017 ​​Muat Turun
​5.No. Tender : T 71/2017Muat Turun
​6.No. Tender : T 72/2017 ​​Muat Turun
​7.No. Tender : T 73/2017 ​​Muat Turun
​8.No. Tender : T 74/2017 ​​Muat Turun
​9.No. Tender : T 75/2017 ​​Muat Turun
​10.No. Tender : T 76/2017Muat Turun
11.​No. Tender : T 77/2017Muat Turun
​12.No. Tender : T 78/2017Muat Turun
​13.No. Tender : T 79/2017Muat Turun
​14.No. Tender : T 80/2017Muat Turun
​15.​No. Tender : T 81/2017​Muat Turun
​16.​No. Tender : T 82/2017​Muat Turun
​17.​No. Tender : T 83/2017​Muat Turun
​18.​No. Tender : T 84/2017​Muat Turun
​19.​No. Tender : T 85/2017​Muat Turun
​20.​No. Tender : T 86/2017​Muat Turun
​21.​No. Tender : T 87/2017​Muat Turun
​22.​No. Tender : T 88/2017​Muat Turun
​23.​No. Tender : T 89/2017​Muat Turun
​24.​No. Tender : T 90/2017​Muat Turun
​25.​No. Tender : T 91/2017​Muat Turun
​26.​No. Tender : T 92/2017​Muat Turun
​27.​No. Tender : T 93/2017​Muat Turun
​28.​No. Tender : T 94/2017​Muat Turun
​29.​No. Tender : T 95/2017​Muat Turun
​30.​​No. Tender : T 96/2017​Muat Turun
​31.​​No. Tender : T 97/2017​Muat Turun
​32.​​No. Tender : T 98/2017​Muat Turun
​33.​​No. Tender : T 99/2017​Muat Turun
​34.​​​No. Tender : T 100/2017​Muat Turun
​35.​​​​​No. Tender : T 101/2017​Muat Turun
​36.​​​​No. Tender : T 102/2017​Muat Turun
​37.​​​​No. Tender : T 103/2017​​Muat Turun
​38.​​​​​No. Tender : T 104/2017​​Muat Turun
​39.​​​​​​No. Tender : T 105/2017​​​Muat Turun
​40.​​​​​​No. Tender : T 106/2017​​​Muat Turun
​41.​​​​​​No. Tender : T 107/2017​​​Muat Turun
​42.​​​​​​No. Tender : T 108/2017​​​Muat Turun
​43.​​​​​​No. Tender : T 109/2017​​​Muat Turun
​44.​No. Tender : T 110/2017​​​Muat Turun
​45.​No. Tender : T 111/2017​​​Muat Turun
​46.​No. Tender : T 112/2017​​​Muat Turun
​47.​No. Tender : T 113/2017​​​Muat Turun
​48.​No. Tender : T 114/2017​​​Muat Turun
​49.​No. Tender : T 115/2017​​​Muat Turun
​50.​No. Tender : T 116/2017​​​Muat Turun
​51.​No. Tender : T 117/2017​​​Muat Turun
​52.​No. Tender : T 118/2017​​​Muat Turun
​53.​No. Tender : T 119/2017​​​Muat Turun