NOTIS SEBUTHARGA (B)

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar dengan Majlis Bandaraya Shah Alam serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera  dalam bidang kerja-kerja berikut: 

​​Bil​​Tajuk Kerja​​​​​​Pendafta​ran​SpesifikasiMuat Turun​​1​.
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  21 /2016
CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR (1) SATU UNIT ‘ NEW DIESEL ENGINE  GENERATOR   WITH CAPACITY 20 KVA’ BAGI KEGUNAAN PEJABAT  BAS BERGERAK UNTUK MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM​

KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja) dan Panel Optikal MBSA  sahaja.
Seperti dilampiran


Borang Skop Kerja

Muat Turun


2.
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  22 /2016
CADANGAN MEMBEKAL TONG SAMPAH BERODA 80 LITER BAGI PROGRAM PENGASINGAN SAMPAH DI RUMAH UNTUK MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM.

KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja)​


Seperti dilampiran​​​

Borang Skop Kerja
Muat Turun


DOKUMEN SEBUTHARGA 
Borang Dokumen Tawaran Sebutharga boleh didapati di Laman Web Rasmi MBSA/Kaunter Jabatan Khidmat Pengurusan, Bahagian Pentadbiran dan Perolehan, Tingkat 1 (Lif A) Wisma MBSA,  Majlis Bandaraya Shah Alam, , Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam.

TEMPOH TAWARAN
Tawaran Sebutharga (B) ini dibuka bagi tempoh tiga (3) hari sahaja berkuatkuasa pada 17hb.  Februari 2016 ​.

TARIKH PENYERAHAN 
Dokumen Tawaran Sebutharga tuan/puan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga (B) Majlis Bandaraya Shah Alam di Jabatan Khidmat Pengurusan, Bahagian Pentadbiran & Perolehan, Tingkat 1 (Lift A), Wisma MBSA tidak lewat daripada 19hb. Februari 2015 SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI. 

Dokumen Sebutharga y​​ang diserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dilayan. 
Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset di talian 03-55105133 samb 1684, 1460 dan 1244 

​​​​​​​​