Sebutharga B

NOTIS SEBUTHARGA (B)

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar dengan Majlis Bandaraya Shah Alam serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera  dalam bidang kerja-kerja berikut: 

​​Bil​​Tajuk Kerja​​​​​​Pendafta​ran​Spefisifikasi
 Muat Turun​​

1​.
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  48/2018  CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UNTUK KERJA-KERJA SEMBURAN ULTRA LOW VOLUME DAN RUANG THERMAL UNTUK JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN (VOT 97305 – KONTRA DAN SUMBANGAN)


KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja)
Seperti dilampiran

Kod Bidang : 
060102 (Kimia Industri)
​​​​
Borang Skop Kerja
Muat Turun

​2.
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  49/2018 
CADANGAN KERJA-KERJA MEREKABENTUK, MEBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN, PERABOT DAN LENGKAPAN PEJABAT UNTUK MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (VOT 35101 – ALAT KELENGKAPAN PEJABAT)
(VOT 35102 – PERALATAN, PERABOT DAN LENGKAPAN)
KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja)​ 
Borang Skop Kerja

Muat Turun

DOKUMEN SEBUTHARGA 
Borang Dokumen Tawaran Sebutharga boleh didapati di Laman Web Rasmi MBSA/Kaunter Jabatan Khidmat Pengurusan, Bahagian Pentadbiran dan Perolehan, Tingkat 1 (Lif A) Wisma MBSA,  Majlis Bandaraya Shah Alam, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam.

TEMPOH TAWARAN
Tawaran Sebutharga (B) ini dibuka bagi tempoh Empat (4) hari sahaja berkuatkuasa pada 27hb Ogos 2018 sehingga  30hb Ogos 2018.

TARIKH PENYERAHAN ​
Dokumen Tawaran Sebutharga tuan/puan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga (B) Majlis Bandaraya Shah Alam di Jabatan Khidmat Pengurusan, Seksyen Pentadbiran & Perolehan, Tingkat 1 (Lift A), Wisma MBSA tidak lewat daripada 30hb Ogos 2018​ SEBELUM JAM 12.00 TENGAH​ARI. 

Dokumen Sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dilayan. 
Sebarang pertanyaan sila hubungi ​​​​Seksyen Perolehan  di talian 03-55105133 samb 1684, 1460 dan 1244 ​​