NOTIS SEBUTHARGA (B)

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar dengan Majlis Bandaraya Shah Alam serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera  dalam bidang kerja-kerja berikut: 

​​Bil​​Tajuk Kerja​​​​​​Pendafta​ran 
 Muat Turun​​

1​.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  70/2018       
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA UNTUK JABATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI MAJLIS BANDARAYA
SHAH ALAM
(VOT 27104 – BEKALAN CENDERAHATI )
 
KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja)

​​
Borang Skop Kerja
Muat Turun


2.
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  71/2018       
CADANGAN KERJA-KERJA PEMBELIAN BEKALAN SUKAN DAN RIADAH UNTUK JABATAN LANDSKAP  MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM
(VOT 27301 – BEKALAN SUKAN DAN RIADAH)

​KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja)

Borang Skop Kerja
Muat Turun3.
NO. SEBUTHARGA : SH(B)  72/2018    
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL PELBAGAI JENIS MINYAK PELINCIR UNTUK KEGUNAAN PELBAGAI JENIS KENDERAAN MAJLIS
BANDARAYA SHAH ALAM
(VOT 26201 – MINYAK)
KKM & SSM
(Beralamat Dalam Negeri Selangor Sahaja)

Borang Skop Kerja
Muat Turun


DOKUMEN SEBUTHARGA 
Borang Dokumen Tawaran Sebutharga boleh didapati di Laman Web Rasmi MBSA/Kaunter Jabatan Khidmat Pengurusan, Bahagian Pentadbiran dan Perolehan, Tingkat 1 (Lif A) Wisma MBSA,  Majlis Bandaraya Shah Alam, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam.

TEMPOH TAWARAN
Tawaran Sebutharga (B) ini dibuka bagi tempoh Empat (4) hari sahaja berkuatkuasa pada 9hb November 2018 sehingga  14hb November 2018.

TARIKH PENYERAHAN ​
 
Dokumen Tawaran Sebutharga tuan/puan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga (B) Majlis Bandaraya Shah Alam di Jabatan Khidmat Pengurusan, Seksyen Pentadbiran & Perolehan, Tingkat 1 (Lift A), Wisma MBSA tidak lewat daripada  14hb November 2018​ SEBELUM JAM 12.00 TENGAH​ARI. 

Dokumen Sebutharga yang diserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dilayan. 
Sebarang pertanyaan sila hubungi ​​​​Seksyen Perolehan  di talian 03-55105133 samb 1684, 1460 dan 1244 ​​