DASAR

Khidmat Terbaik


VISI

Menjadikan Shah Alam sebuah bandaraya yang berkualiti, sejahtera, kondusif, dan terunggul.


MISI

Meningkatkan tadbir urus MBSA sebagai organisasi yang efisien, efektif, kompeten, dinamis dan terus cemerlang.


​WAWASAN

Bersama menjadikan Shah Alam bandara​​ya bestari, cemerlang dan bertaraf dunia.