7 Nilai teras 

 1. ​​Jujur
  Setiap amal pekerjaan harus dilakukan dengan jujur dan integriti tinggi

 2. Tanggungjawab
  Kami memastikan sistem penyampaian perkhidmatan disampaikan dengan penuh tanggungjawab dan komited

 3. Inovasi
  Kami menghadapi cabaran dengan idea berinovasi dan berkreativiti tinggi 

 4. Kerja Berpasukan
  Kami saling mempercayai, menghormati, berkongsi ilmu dan bekerjasama

 5. Kepantasan
  Kami peka terhadap kesegeraan terhadap tugas yang diberikan

 6. Prihatin
  Jalin hubungan penyayang menjadi amalan dikalangan kami dan masyarakat

 7. Disiplin
  Mengawal diri dan berdisplin dengan peraturan dan tatakelakuan yang ditetapkan