Objektif

 1. ​​Perkhidmatan perb​andaran yang efisyen​.

 2. Mewujudkan Shah Alam sebagai sebuah bandaraya yang bersih, indah, ceria dan selamat.​

 3. Memastikan perancangan dan pembangunan yang teratur dan terkawal selaras dengan pembangunan mampan bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang pelabur/ peniaga dalam dan luar negeri.​

 4. Memastikan budaya penyelenggaraan yang efektif dan konsisten.​

 5. ​Mewujudkan bandar raya sejahtera.​

 6. Meningkatkan pembangunan kemasyarakatan seimbang dengan pembangunan fizikal​.

 7. ​Memelihara dan memulihara alam sekitar untuk keselesaan dan kesejahteraan warga Shah Alam dan generasi masa hadapan.​

 8. Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan industri, perdagangan dan pelancongan​.

 9. Menjadikan Shah Alam pusat pembangunan dan kecemerlangan ilmu pendidikan.​

 10. Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selesa bagi OKU dan warga emas.​

 11. Tadbir urus yang cekap, berintegriti & berhemah.​

 12. Memastikan warga kerja yang kompeten, komited dan berintegriti.​

 13. Mengutamakan pelanggan dalam membe​​ri perkhidmatan yang cekap, tepat, telus dan berkesan secara berterusan.​

 14. ​Membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan perkhidmatan.​

 15. Menguatkuasakan peraturan dan undang-undang secara berhemah dan professional.​​