SENARAI PEKELILING​ MAMPU
TAHUN 2012

​​1​.PEKELILING AM BILANGAN 3 TA​HUN 2012​ 
Sistem Kod Aset Tak Alih
Muat Turun
2.PEKELILING AM BILANGAN 2 TAHUN 2012​ 
Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan
Muat Turun
​3.PEKELILING AM BILANGAN 1 TAHUN 2012​ 
Pemansuhan Keperluan Pengesahan Yang Tiada Nilai Tambah Pada Borang Rasmi Kerajaan Dan Salinan Dokumen Sokongan
Muat Turun
 ​