​SURAT PEKELILING​
PERBENDAHARAAN MALAYSIA
​TAHUN 2011

 
​1​.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011
Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Dibawah Saraan Baru Perkhidmatan

Muat Turun
​2.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2011
Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Dibawah Saraan Baru Perkhidmatan

Muat Turun