BAHAGIAN INTEGRITI

Fungsi Bahagian

  1. Melaksanakan pengesanan dan pengesahan, tatatertib dan pengurusan aduan
  2. Melaksanakan pengukuhan integriti, pematuhan dan tadbir urus integriti di MBSA