Bahagian Pengangkutan Bandar

​Fungsi Bahagian

 1. Mengkaji dasar & polisi pengangkutan awam Shah Alam
 2. Melaksanakan projek kemudahan pengangkutan awam
 3. Mengurus perkhidmatan prasarana perkhidmatan awam
 4. Menyelenggara dan memantau perkhidmatan awam​

Unit Perancangan & Pembangunan

 1. Mengkaji dasar & polisi pengangkutan awam Shah Alam
 2. Melaksanakan dasar & polisi pengangkutan awam yang disediakan di peringkat Persekutuan, Negeri dan MBSA 
 3. Penyediaan Pelan Induk Pengangkutan Awam
 4. Menyediakan Garispanduan & keperluan kemudahan Pengangkutan Awam
 5. Merancang penyediaan kemudahan Pengangkutan Awam
  a. Hentian bas/teksi
  b. Pondok bas/teksi
  c. ‘Bus pole’
  d. Panel info bas
  e. Kemudahan pejalan kaki
  f. Kemudahan trek basikal
  g. Pembinaan HAB & terminal
  h. Kemudahan sewaan basikal 
 6. Mengurus & memantau perkhidmatan Bas Smart Selangor dan bas komuniti
 7. Penyediaan maklumat pengangkutan awam Shah Alam
 8. Menyediakan kajian Pengangkutan Awam mengikut keperluan semasa
 9. Pelaksanaan program & promosi penggunaan Pengangkutan Awam
 10. Pelaksanaan LCCF Shah Alam untuk elemen Pengangkutan Awam
 11. Urusetia JK Khas Pengangkutan Awam MBSA
 12. Memberi khidmat teknikal projek pengangkutan awam
 13. Memberi ulasan bagi setiap cadangan Pembangunan (KM)
 14. Penyelarasan cadangan laluan bas baru dan sediada bersama operator dan SPAD.
 15. Menyelaras projek-projek pengangkutan awam oleh seperti berikut:-
  a. LRT 3
  b. MRT
  c. BRT 
  d. Skypark Link
 16. Urusan pentadbiran Bahagian 
  a. Mengurus aduan awam berhubung kemudahan pengangkutan awam
  b. Mengkaji kepuasan pelanggan
Unit Pelaksanaan & Pengurusan
 1. Melaksana projek kemudahan pengangkutan awam
  a. Hentian bas/teksi
  b. Pondok bas/teksi
  c. ‘Bus pole’
  d. Panel info bas
  e. Kemudahan pejalan kaki
  f. Kemudahan trek basikal
  g. Kemudahan sewaan basikal
  h. Pembinaan HAB & terminal
 2. Memberi ulasan bagi setiap cadangan Pembangunan (Pelan Infrastruktur)
 3. Mengurus operasi terminal pengangkutan awam
 4. Menyelaras operasi operator pengangkutan awam dan penyewa terminal
 5. Pengurusan aduan awam berhubung pengangkutan awam
 6. Menyediakan inventori projek-projek kemudahan pengangkutan awam
 7. Menyelenggara kemudahan infrastruktur pengangkutan awam
  a. Terminal / Hentian (sek. 17, sek. 13, sek. 19 & sek. 14)
  b. Pondok bas (504 unit pondok bas)
  c. Menyelenggara kemudahan pejalan kaki & trek basikal
  d. Menyelenggara ‘bus pole’, panel info dan kemudahan sewaan basikal.
  e. Menyelenggara Kemudahan OKU
 8. Menyediakan laporan status kemudahan pengangkutan awam di dalam Mesyuarat     
     Jawatankuasa
 9. Melaksana tindakan penguatkuasaan kepada operator dan syarikat pengangkutan awam
     yang melanggar undang-undang
 10. Menyediakan pelan tindakan penyelenggaraan dan keperluan kewangan.

Piagam Pelanggan

 1. Membaiki kerosakan kecil terminal, hentian dan pondok bas dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 2. Memberi ulasan permohonan sokongan permit laluan bas kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 3. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengangkutan Awam 4 kali setahun.