Bahagian Pengurusan Stadium

Fungsi Bahagian

  1. Pengurusan Kompleks Stadium Shah Alam terdiri dari Stadium Utama, Stadium Melawati, Stadium mini dan pengurusn tapak-tapak sekitar Kompleks Stadium.
  2. Perancangan program untuk membangun dan mempromosi penggunaan Kompleks Stadium Shah Alam.
  3. Menyelaras kerja-kerja penyelenggaraan bangunan dan kawasan.

Piagam Pelanggan 

  1.  Memberi maklumbalas permohonan tempahan acara di Kompleks Sukan Shah Alam di dalam tempoh 5 hari bekerja.​
  2. Menerima permohonan sewaan ruang di Kompleks Sukan Shah Alam dan memberi maklumbalas terhadap permohonan 14 hari bekerja.​
  3. Menyediakan kemudahan lengkap bagi fasiliti di Kompleks Sukan Shah Alam dua puluh empat (24) jam sebelum acara bermula setelah mendapat tempahan penggunaan.​
  4. Memastikan aduan diambil tindakan dan memberi maklumbalas dalam tempoh 1 jam aduan diterima.​
  5. Menguruskan dokumen pembayaran yang lengkap untuk dihantar ke Jabatan Kewangan empat (4) hari selepas penerimaan inbois.​
  6. Menghantar bil sewaan kepada penyewa sebelum 7hb setiap bulan.​
  7. Menerima pembayaran bagi tempahan acara lima (5) hari sebelum acara berlangsung.​​

 

DIREKTORI BAHAGIAN PENGURUSAN STADIUM