Bahagian Pesuruhjaya Bangunan

Fungsi Bahagian

  1. M​enubuhkan Badan Pengurusan Bersama (JMB) bagi semua skim bertingkat dan berstrata..
  2. Menetapkan tarikh baru bagi mesyuarat pertama penubuhan JMB setelah dimaklumkan oleh pemaju bahawa mesyuarat pertama JMB gagal diadakan.
  3. Melantik seseorang untuk mengadakan mesyuarat pertama JMB jika pemaju gagal mengadakannya dan menentukan tarikh mesyuarat.

Piagam Pelanggan

  1. Pengeluaran sijil JMB kepada Badan Pengurusan Bersama dalam tempoh 7 hari bekerja dengan syarat dokumen lengkap.
  2. Menyelesaikan aduan kecil JMB dalam tempoh 14 hari bekerja.
  3. Menyelesaikan aduan b​esar JMB dalam tempoh 30 hari bekerja.
  4. Menghadiri mesyuarat AGM/EGM bagi JMB/MC sekiranya dijemput oleh pihak berkenaan.​​