​BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN


Fungsi Bahagian

  1. Menubuhkan Badan Pengurusan Bersama (JMB) bagi semua skim bertingkat dan berstrata.
  2. Menetapkan tarikh baru bagi mesyuarat pertama penubuhan JMB setelah dimaklumkan oleh pemaju bahawa mesyuarat pertama JMB gagal diadakan.
  3. Melantik seseorang untuk mengadakan mesyuarat pertama JMB jika pemaju gagal mengadakannya dan menentukan tarikh mesyuarat.
  4. Melantik ejen pengurusan untuk menyenggarakan dan menguruskan bangunan jika COB berpuas hati tindakan tersebut perlu dilaksanakan.
  5. Mengeluarkan notis pemberitahuan kepada pemilik petak yang gagal membayar caj penyenggaraan sekiranya mendapat permohonan daripada JMB.​
  6. Menyelesaikan aduan berkaitan dengan pengurusan dan penyenggaraan bangunan.

Piagam Pelanggan

  1. Pengeluaran sijil JMB kepada Badan Pengurusan Bersama dalam tempoh 7 hari bekerja dengan syarat dokumen lengkap.
  2. Menyelesaikan aduan kecil JMB dalam tempoh 14 hari bekerja.
  3. Menyelesaikan aduan b​esar JMB dalam tempoh 30 hari bekerja.
  4. Menghadiri mesyuarat AGM/EGM bagi JMB/MC sekiranya dijemput oleh pihak berkenaan.​​

 

DIREKTORI BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN