Bahagian Teknologi Maklumat

​Fungsi Bahagian

  1. Merancang, membangun dan melaksanakan penggunaan ICT merangkumi semua bidang kerja MBSA
  2. Menyediakan kemudahan ICT terkini kepada warga kerja MBSA.
  3. Memberikan pendedahan dan membudayakan ICT kepada warga Shah Alam

Piagam Pelanggan Jabatan 

  1. Memberi maklumbalas aduan ICT dalam tempoh 24 jam dari bekerja.

  2. ​Menyelenggara kerosakan perkakasan dan rangkaian secara dalaman dalam tempoh 14 hari bekerja.

  3. Menyelenggara sistem aplikasi s​ecara dalaman dalam tempoh 10 hari bekerja.

  4. Memproses bil-bil bayaran dalam tempoh 3 hari bekerja untuk serahan kepada Jabatan Kewangan tertakluk kepada dokumentasi yang lengkap.

  5. M​emberi maklumbalas aduan iResponz dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.