​​BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Fungsi Bahagian

 1. Merancang dan menguruskan perolehan perkakasan, perisian, sistem rangkaian dan sistem aplikasi komputer Majlis.
 2. Merancang dan menjalankan program pengkomputeran aplikasi pentadbiran Majlis.

 3. Menguruskan perolehan prasarana teknologi maklumat untuk kegunaan Majlis.

 4. Mengendali dan menyelenggara sistem-sistem aplikasi Majlis.

 5. Merekabentuk sistem aplikasi untuk menyokong operasi Majlis.

 6. Memantau operasi program CCTV MBSA.

 7. Merancang dan mengurus program latihan ICT.

 8. Melaksanakan khidmat rundingan dan latihan ICT.

Piagam Pelanggan Jabatan 

 1. Memberi maklumbalas aduan ICT dalam tempoh 24 jam dari bekerja.

 2. ​Menyelenggara kerosakan perkakasan dan rangkaian secara dalaman dalam tempoh 14 hari bekerja.

 3. Menyelenggara sistem aplikasi s​ecara dalaman dalam tempoh 10 hari bekerja.

 4. Memproses bil-bil bayaran dalam tempoh 3 hari bekerja untuk serahan kepada Jabatan Kewangan tertakluk kepada dokumentasi yang lengkap.

 5. M​emberi maklumbalas aduan iResponz dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.