Bahagian Tender & Ukur Bahan

​Fungsi Bahagian

 1. Menguruskan proses pengeluaran tender dan sebutharga;
 2. Menguruskan pembayaran bagi projek-projek khas;
 3. Urusetia Lembaga Tender, Jawatankuasa Sebutharga, Jawatankuasa Pemandu Projek Khas dan Jawatankuasa Pelupusan Harta;​
 4. Penyelaras projek-projek pembangunan Majlis.

Piagam Pelanggan

 1. Mengiklankan tawaran tender dalam tempoh 6 minggu dari tarikh penerimaan permohonan Jabatan.
 2. Mengiklankan tawaran sebutharga dalam tempoh 4 minggu dari tarikh permohonan Jabatan.
 3. Mengemukakan dokumen tender kepada Jabatan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh tender selesai dibuka.
 4. Mengemukakan dokumen sebutharga kepada Jabatan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh sebutharga selesai dibuka.
 5. Menyediakan surat tawaran tender dalam tempoh 14 hari dari tarikh mesyuarat.
 6. Menyediakan surat tawaran sebutharga dalam tempoh 14 hari dari tarikh mesyuarat.
 7. Menyediakan sijil bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh lawatan tapak.
 8. Menguruskan perlantikan perunding dalam tempoh 6 minggu dari tarikh penerimaan permohonan Jabatan.​