​BAHAGIAN TENDER Dan ukur bahan

Fungsi Bahagian

  1. Menguruskan proses pengeluaran tender dan sebutharga;
  2. Menguruskan pembayaran pembayaran semua kerja-kerja tender dan sebutharga;
  3. Menguruskan pemberian kerja-kerja inden secara undi;
  4. Urusetia Jawatankuasa Pelupusan Harta;
  5. Penyelaras projek-projek pembangunan Majlis.

Piagam Pelanggan

  1. Mengiklankan tawaran tender dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh penerimaan permohonan jabatan.
  2. Mengiklankan tawaran sebutharga dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh penerimaan permohonan jabatan.
  3. Mengemukakan dokumen tender & sebutharga kepada jabatan dalam tempoh tujuk (7) hari dari tarikh tutup iklan tawaran.
  4. Menyediakan surat tawaran tender & sebutharga dalam tempoh empat beals (14) hari dari tarikh mesyuarat.

 

 DIREKTORI BAHAGIAN TENDER & KONTRAK