Bahagian Urusetia Mesyuarat

​BAHAGIAN URUSETIA MESYUARAT


Fungsi Bahagian

  1. ​​Menyelaras urusan Mesyuarat Penuh Majlis dan Mesyuarat Jawatankuasa.
  2. Menyelaras maklumbalas soalan-soalan mesyuarat kepada SUK.
  3. ​Urusetia Mesyuarat Pengurusan dan urusetia Mesyuarat Keutuhan Pengurusan.​

Piagam Pelanggan

  1. Mengedarkan jadual Mesyuarat Jawatankuasa dan Mesyuarat majlis Penuh pada setiap hari pertama bekerja bulan berikutnya.​
  2. Mengedarkan notis dan minit Mesyuarat Majlis Penuh 3 hari sebelum mesyuarat diadakan
  3. ​Mengedarkan notis dan minit Mesyuarat jawatankuasa 3 hari sebelum mesyuarat diadakan.
  4. M​engedarkan minit Mesyuarat Pengurusan 2 hari sebelum mesyurat diadakan.
  5. Mengemukakan laporan kedatangan Ahli Majlis ke jabatan Kewangan pada hari pertama bulan berikutnya bagi tujuan pembayaran elaun Ahli Majlis.​
 
DIREKTORI BAHAGIAN URUSETIA MESYUARAT