​JABATAN KEJURUTERAAN

Fungsi Bahagian Pentadbiran Am

 1. Menguruskan bahagian perkeranian dan mengawal rekod cuti kakitangan Jabatan​​​.

 2. ​Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am​.

 3. Menguruskan bayaran bagi kerja-kerja inden, tender, sebutharga dan pembelian.

 4. ​Menguruskan bayaran tuntutan pengembalian wang cagaran dan bil-bil elektrik di seluruh Shah Alam

 5. Menguruskan fail-fail infrastruktur, tender, elektrik, jalan, saliran dan lain-lain​.

 6. Menguruskan dan merekod semua surat-surat yang diterima dari dalam dan luar jabatan di dalam Buku Rekod Penerimaan.

 7. Menguruskan semua pemprosesan surat dan dokumen.

 8. Menyelaras dan membuat kawalan terhadap stok/inventori serta penerimaan dan pembelian peralatan pejabat

 9. Memastikan surat, memo, inden, tender, permit dan perkara berkaitan ditaip dengan segera.

 10. M​​​emastikan tiada kesilapan dalam surat, memo dan lain-lain​.

Fungsi Bahagian Kawalan Infrastruktur 

 1. Bertanggungjawab menyemak pelan-pelan cadangan kebenaran merancang dan pelan pendirian bangunan​.

 2. Bertanggungjawab menyemak dan meluluskan pelan-pelan kerja tanah dan infrastruktur (jalan, parit dan lampu jalan) bagi pembangunan kawasan baru.

 3. ​Memproses dan mengeluarkan permit-permit kerja tanah (permit membina laluan masuk/keluar sementara dan permit mengangkut tanah atas jalan awam)​.

 4. ​Memproses dan mengeluarkan Sijil Kelulusan Kerja Infrastruktur untuk sokongan pengeluaran CF​.

 Fungsi Bahagian Jalan

 1. Menyelaras aduan-aduan untuk tindakan Jabatan Kejuruteraan​.

 2. Merancang, mengurus dan meyelaras kerja-kerja penyelenggaraan dan cadangan menaiktaraf kemudahan infrastruktur (jalan awam, papantanda lalulintas dan papantanda nama jalan) di dalam kawasan pentadbiran MBSA.

Fungsi Bahagian Saliran

 1. ​Menyelaras aduan-aduan untuk tindakan Bahagian​.

 2. Merancang, mengurus dan meyelaras kerja-kerja penyelenggaraan parit-parit besar di dalam kawasan pentadbiran MBSA​.

 3. Menyelaras segala aduan berkenaan banjir​​.

Fungsi Bahagian Geoteknikal

 1. ​Memantau, mengawasi dan menyelenggara cerun dari kejadian tanah runtuh​

 2. Menyelaras segala aduan berkaitan cerun dan tanah runtuh​

Fungsi Bahagian Projek Khas

 1. ​Membuat perancangan projek pembangunan dan membaikpulih infrastruktur melalui penyediaan rekabentuk dan dokumen Tender & Sebutharga​

 2. ​Menyelaras kerja-kerja pembinaan projek​

 3. Menyelaras projek-projek di bawah peruntukan Kerajaan Negeri dan Persekutuan​

Fungsi Bahagian Penyelenggaraan Bangunan

 1. ​Merancang, mengurus dan menyelaras kerja-kerja penyelenggaraan Wisma MBSA, premis-premis MBSA (dewan, pasar & gerai) ​​

Fungsi Bahagian Bengkel dan Penyelenggaraan Elektrik

 1. ​Merancang, mengurus dan menyelaras​ kerja-kerja penyelenggaraan lampu-lampu jalan awam, sistem lampu isyarat, lampu-lampu awam di taman rekreasi dan permainan di dalam kawasan pentadbiran MBSA​

 2. ​Merancang dan menaiktaraf lampu-lampu jalan awam yang sudah lama​

 3. ​Merancang dan merekabentuk pemasangan lampu-lampu hiasan untuk musim-musim perayaan​

 4. ​Menyelenggara kenderaan, jentera, mesin dan peralatan mekanikal Majlis​

 5. ​Menguruskan perkhidmatan kenderaan dan pemandu untuk kegunaan jabatan-jabatan dan tugas rasmi Majlis​

 6. Menguruskan pembelian kenderaan, jentera, mesin dan peralatan mekanikal yang baru​

Piagam Pelanggan

 1. ​Aduan pembaikan kerosakan kecil jalan berlubang diambil tindakan hingga selesai dalam tempoh 3 hari.

 2. Aduan pembaikan kerosakan kecil longkang pecah diambil tindakan hingga selesai dalam tempoh 7 hari.

 3. Aduan pembaikan kerosakan lampu isyarat yang tidak melibatkan kerosakan kabel diambil tindakan hingga selesai dalam tempoh 24 jam.

 4. ​Aduan pembaikan kerosakan kecil asset majlis (gerai, pasar, dewan dan pejabat) di ambil tindkan hingga selesai dalam tempoh 3 hari.​