Jabatan Kejuruteraan

​​Jabatan Kejuruteraan adalah Jabatan yang bertanggungjawab atas kerja-kerja berkaitan dengan perancangan infrastruktur, penyelenggaraan jalan, saliran, cerun, lampu jalan, lampu isyarat, kawalan infrastruktur, kerja tanah dan penyelenggaraan kenderaan di Majlis Bandaraya Shah Alam.

Fungsi Jabatan

 1. Bertanggungjawab menyemak dan meluluskan pelan-pelan kerja tanah dan infrastruktur (jalan, parit dan lampu jalan) bagi pembangunan kawasan baru
 2. Memproses dan mengeluarkan permit-permit kerja tanah (permit membina laluan masuk/keluar sementara dan permit mengangkut tanah atas jalan awam)
 3. Merancang, mengurus dan meyelaras kerja-kerja penyelenggaraan dan cadangan menaiktaraf kemudahan infrastruktur (jalan awam, papantanda lalulintas dan papantanda nama jalan) di dalam kawasan pentadbiran MBSA
 4. Merancang, mengurus dan meyelaras kerja-kerja membaikpulih longkang dan banjir d ikawasan pentadbiran MBSA
 5. Memantau, mengawasi dan menyelenggara cerun dari kejadian tanah runtuh
 6. Merancang, mengurus dan menyelaras kerja-kerja penyelenggaraan Wisma MBSA, premis-premis MBSA (dewan, pasar & gerai) 
 7. Merancang, mengurus dan menyelaras kerja-kerja penyelenggaraan lampu-lampu jalan awam, sistem lampu isyarat, lampu-lampu awam di taman rekreasi dan permainan di dalam kawasan pentadbiran MBSA
 8. Menguruskan pembelian kenderaan, jentera dan menyelenggara kenderaan, jentera, mesin dan peralatan mekanikal Majlis
 9. Mengurus penyewaan dan menyelenggara Kompleks Sukan Shah Alam

Piagam Pelanggan

 1. Memberikan ulasan secara dalam talian keatas permohonan ulasan Kebenaran Merancang Pelan Susunatur/Pendirian Bangunan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan permohonan OSC Online 
 2. Memberikan ulasan secara dalam talian ke atas permohonan ulasan Pelan Kerja Tanah/ Jalan dan Perparitan / Lampu Jalan dalam tempoh 28/90 hari dari pengeluaran makluman keputusan MJKOSC mengikut kaedah permohonan 
 3. Memberikan maklumbalas ke atas permohonan Permit Kerja Tanah dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan permohonan di kaunter Jabatan
 4. Melaksanakan kerja-kerja servis ke atas sebuah kenderaan dalam tempoh 2 jam selepas penerimaan laporan daripada pemandu di Bengkel MBSA
 5. Memproses kelulusan penggunaan / penyewaan kenderaan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap
 6. Mengambil maklumbalas ke atas semua aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima melalui sistem aduan
 7. Memberikan maklumbalas ke atas permohonan pengambilalihan Jalan dan Perparitan/ Lampu Jalan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan permohonan di kaunter Jabatan