​JABATAN KEJURUTERAAN

Fungsi Jabatan

  1. Menguruskan projek-projek Majlis, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
  2. Mengenal pasti projek-projek pembangunan

  3. Menerima dan memproses bagi kelulusan Pelan Infrastruktur
  4. Menyelenggara semua harta Majlis

  5. Merancang dan menyelenggara kenderaankenderaan Majlis
  6. Menyelaras dan merancang programprogram Majlis mengikut fungsi setiap Jabatan di MBSA yang ditempatkan di Pejabat Cawangan untuk kawasan Sg. Buloh

Piagam Pelanggan

  1. ​Aduan pembaikan kerosakan kecil jalan berlubang diambil tindakan hingga selesai dalam tempoh 3 hari.

  2. Aduan pembaikan kerosakan kecil longkang pecah diambil tindakan hingga selesai dalam tempoh 7 hari.

  3. Aduan pembaikan kerosakan lampu isyarat yang tidak melibatkan kerosakan kabel diambil tindakan hingga selesai dalam tempoh 24 jam.

  4. ​Aduan pembaikan kerosakan kecil asset majlis (gerai, pasar, dewan dan pejabat) di ambil tindkan hingga selesai dalam tempoh 3 hari.​