JABATAN KEWANGAN

Fungsi Jabatan

 1. Menyediakan dan mengawal Belanjawan tahunan MBSA.

 2. Menyediakan penyata kewangan Majlis.

 3. Menyelenggara rek​od-rekod cukai taksiran kawasan Shah Alam.

 4. Membuat pembayaran dalam tempoh 6 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal .

 5. Menyediakan dan menguruskan bajet tahunan Majlis.

 6. Menyedia dan membayar emolumen kakitangan Majlis mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

 7. Menguruskan kerja-kerja pentadbiran.​

     Fungsi Bahagian Hasil

  1. Menguruskan semua hal berkaitan kutipan hasil

  2. ​Menyelenggara rekod-rekod cukai taksiran kawasan Shah Alam

      Fungsi Bahagian Perakaunan

  1. Menyediakan penyata kewangan Majlis

  2. Menyediakan dan menguruskan bajet tahunan Majlis

      Fungsi Bahagian Perbelanjaan

  1. ​Membuat pembayaran dalam tempoh 6 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari kontraktor/ pembekal.

  2. Menyedia dan membayar emolumen kakitangan Majlis mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

Piagam Pelanggan

 1. ​Menerima bayaran dan mengeluarkan resit dengan serta merta di semua kaunter Majlis.​

 2. ​Menghantar bil cukai taksiran agar diterima oleh pemilik selewat-lewatnya 1 Januari dan Julai setiap tahun.​

 3. Memproses tuntutan bayaran prolehan bekalan, perkhidmatan Majlis dalam tempoh 6 hari dari tarikh invois diterima.​

 4. Menjelaskan bayaran dalam tempoh 6 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap dari Jabatan lain.​

 5. Menyediakan dan membayar emolument kakitangan Majlis mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.