JABATAN KEWANGAN

Fungsi Jabatan

 1. Menyediakan dan mengawal Belanjawan tahunan MBSA.

 2. Melaksanakan arahanarahandaripada Kerajaan Negeri dan Pusat yang berkaitan dengan aspek-aspek kewangan 

 3. Menguruskan pembelian harta modal dan pelaburan wang Majlis 

 4.  Memastikan pendapatan melalui kutipan letak kereta mencapai sasaran kerja yang ditetapkan

 5. Merancang dan menguruskan aliran wang tunai Majlis 

 6. Menyelaras segala hal pentadbiran Bahagian Pengurusan Hasil 

 7.  Mengenalpasti dan merancang program-program peningkatan hasil Majlis

 8. Merancanasumbersumber baru peningkatan hasil 


Piagam Pelanggan

 1. ​Menerima bayaran dan mengeluarkan resit dengan serta merta di semua kaunter Majlis.​

 2. ​Menghantar bil cukai taksiran agar diterima oleh pemilik selewat-lewatnya 1 Januari dan Julai setiap tahun.​

 3. Memproses tuntutan bayaran prolehan bekalan, perkhidmatan Majlis dalam tempoh 6 hari dari tarikh invois diterima.​

 4. Menjelaskan bayaran dalam tempoh 6 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap dari Jabatan lain.​

 5. Menyediakan dan membayar emolument kakitangan Majlis mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.