JABATAN KEWANGAN

Fungsi Jabatan

 1. Menyediakan dan mengawal Belanjawan Tahunan MBSA
 2. Melaksanakan arahanarahan daripada Kerajaan Negeri dan Pusat yang berkaitan dengan aspek-aspek kewangan
 3. Menguruskan pembelian harta modal dan pelaburan wang Majlis
 4. Memastikan pendapatan melalui kutipan letak kereta mencapai sasaran kerja yang ditetapkan
 5. Merancang dan menguruskan aliran wang tunai Majlis
 6. Menyelaras segala hal pentadbiran Bahagian Pengurusan Hasil
 7. Mengenalpasti dan merancang program-program peningkatan hasil Majlis


Piagam Pelanggan

 1. Menyedia dan menghantar Penyata Kewangan tahun sebelumnya ke Jabatan Audit Negara pada atau sebelum 30 April setiap tahun.
 2. Menyediakan bajet Majlis bagi tahun berikutnya dan dibentangkan dalam Mesyuarat Khas Majlis sebelum 10 November setiap tahun
 3. Menghantar bil Cukai Taksiran sebelum atau pada 1 Januari dan 1 Julai setiap tahun.
 4. Memastikan tuntutan dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 5. Memberikan maklumbalas permohonan rayuan caj bayaran lewat Cukai Taksiran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Majlis.