Jabatan Kewangan

​Fungsi Jabatan

SEKSYEN PENGURUSAN HASIL
 1. Menyelenggara rekod-rekod cukai taksiran kawasan Shah Alam
 2. Menghantar bil Cukai Taksiran sebelum atau pada 1 Januari dan 1 Julai setiap tahun.
SEKSYEN PENGURUSAN PERAKAUNAN
 1. Menyediakan penyata kewangan Majlis
 2. Menyediakan dan menguruskan bajet tahunan Majlis
SEKSYEN PENGURUSAN PERBELANJAAN
 1. Memastikan tuntutan dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 2. Menyedia dan membayar emolumen kakitangan Majlis mengikut tarikh yang telah ditetapkan

Piagam Pelanggan

 1. Menyedia dan menghantar Penyata Kewangan tahun sebelumnya ke Jabatan Audit Negara pada atau sebelum 30 April setiap tahun.
 2. Menyediakan bajet Majlis bagi tahun berikutnya dan dibentangkan dalam Mesyuarat Khas Majlis sebelum 10 November setiap tahun
 3. Menghantar bil Cukai Taksiran sebelum atau pada 1 Januari dan 1 Julai setiap tahun.
 4. Memastikan tuntutan dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen yang lengkap diterima.
 5. Memberikan maklumbalas permohonan rayuan caj bayaran lewat Cukai Taksiran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Majlis.​