Jabatan Pelesenan

​Fungsi Jabatan

  1. ​​​Menguruskan pengeluaran lesen dan permit.

  2. Mengurus penyewaan premis (kiosk, pasar dan gerai).

  3. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan.

  4. Mengawal dan menjaga harta benda Majlis.

  5. Menguruskan hal ehwal pentadbiran Jabatan Pelesenan

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Bahagian ​​​Pelesenan​

  1. ​​​​​​Meluluskan lesen perniagaan dalam tempoh 1 jam (lesen tidak berisiko, iklan kekal, bunting dan banner.

  2. Meluluskan lesen industri dalam masa 30 hari.

  3. Meluluskan pelbagai lesen dalam tempoh 14 hari bekerja (lesen hiburan, anjing, promosi jualan dan lain-lain).

  4. ​Mengeluarkan bil sewaan sebelum atau pada 3 haribulan setiap b​ulan.​

​​​​