Jabatan Penguatkuasaan

​Fungsi Jabatan

  1. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan.
  2. Menyediakan dan memberi perkhidmatan bantuan menyelamat apabila berlaku bencana dan bajir.
  3. ​Mengawal dan menjaga harta benda Majlis.
  4. Menguruskan hal ehwal pentadbiran Jabatan Penguatkuasaan​.
  5. ​Penguatkuasaan bersepadu dalam tindakan teknikal (Task Force)​

Piagam Pelanggan

  1. Tuntutan dan pengeluaran barang-barang sitaan boleh dibuat selepas 7 hari bekerja (bagi semua kesalahan Undang-undang Kecil dan Akta kecuali Undang-undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber)

  2. Tuntutan kereta yang ditunda boleh dibuat serta merta.