jabatan Penguatkuasaan

Fungsi Jabatan

  1. Mengatur dan melaksana tindakan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Majlis.
  2. keselamatan harta Majlis.

Piagam Pelanggan

  1. Tuntutan dan pengeluaran barang-barang sitaan boleh dibuat selepas 7 hari bekerja (bagi semua kesalahan Undang-undang Kecil dan Akta kecuali Undang-undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber)

  2. Tuntutan kereta yang ditunda boleh dibuat serta merta.