jabatan Penguatkuasaan

Fungsi Jabatan

  1. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan.
  2. ​Mengawal dan menjaga harta benda Majlis.
  3. Menguruskan hal ehwal pentadbiran Jabatan Penguatkuasaan​.

Piagam Pelanggan

  1. Tuntutan dan pengeluaran barang-brang sitaan boleh dibuat selepas 7 hari dari tarikh sitaan.

  2. Tuntutan kereta yang ditunda boleh dibuat semata-mata.

  3. Kereta-kereta buruk boleh dituntut dalam tempoh 3 bulan.