JABATAN PERANCANGAN

Fungsi Jabatan

 1. Merancang pembangunan dalam kawasan MBSA.

 2. ​Menyedia​kan dan memantau Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.​​

 3. Menyemak dasar-dasar yang disediakan ada untuk diperbaiki dan dikemaskini dari masa ke semasa​

 4. ​Memproses permohonan kebenaran merancang pelan susunatur/pendirian bangunan dan tukar guna bangunan

 5. Penyelarasan penamaan kawasan, jalan dan bangunan
 6. Menyelaras setinggan/gerai tanpa kebenaran dan kilang tanpa kebenaran
 7. Menyelaras pembangunan mampan Shah Alam
 8. Penyediaan rancangan pemajuan
 9. Penguatkuasaan perancangan (salahguna tanah/ salahguna bangunan)
 10. Menyelaras garis panduan piawaian perancangan

Piagam Pelanggan

 1. Memproses permohonan kebenaran merancang pelan susunatur dalam tempoh empat puluh (40)* hari dari tarikh pengemukaan permohonan (bergantung kepada pindaan/arahan KPKT).​

 2. Memproses permohonan kebenaran merancang pelan persendirian bangunan alam tempoh empat puluh (40)* hari dari tarikh pengemukaan permohonan (bergantung kepada pindaan/arahan KPKT).​

 3. Memproses permohonan kebenaran merancang perubahan penggunaan material bangunan dalam tempoh dua (2)* bulan dari tarikh penerimaan.​

 4. Memproses dan memberi ulasan permohonan tukar syarat kegunaan tanah, tanah kerajaan, lessen menduduki sementara dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan.​

 5. ​Memproses permohonan nama jalan, taman dan nama bangunan dalam tempoh empat belas (14) hari*.

 6. Memberi ulasan permohonan lessen dua (2) hari sebelum tarikh mesyuarat penyelarasan ulasan​.

 7. Memproses permohonan tukar nombor premis dalam t empoh empat belas (14) hari dari tarikh permohonan lengkap.​

 8. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Bandar Selamat dan Bebas Halangan sebulan sekali.​​​​

 9. ​Menyelaras Mesyuarat Pemandu Pembangunan mampan 2 kali setahun.​

 10. ​​Menyelaras Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Kerja LA21 4 kali setahun.​

Nota : * Tempoh tertakluk kepada tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) terdekat

​ ​

​