Jabatan Perancangan

​Fungsi Jabatan

 1. Merancang pembangunan dalam kawasan MBSA.

 2. ​Menyedia​kan dan memantau Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.​​

 3. Menyemak dasar-dasar yang disediakan ada untuk diperbaiki dan dikemaskini dari masa ke semasa​

 4. ​Memproses permohonan kebenaran merancang pelan susunatur/pendirian bangunan dan tukar guna bangunan

 5. Penyelarasan penamaan kawasan, jalan dan bangunan
 6. Menyelaras setinggan/gerai tanpa kebenaran dan kilang tanpa kebenaran
 7. Menyelaras pembangunan mampan Shah Alam
 8. Penyediaan rancangan pemajuan
 9. Penguatkuasaan perancangan (salahguna tanah/ salahguna bangunan)
 10. Menyelaras garis panduan piawaian perancangan
 11. Menyokong permohonan tukar syarat tanah, cantuman lot, permohonan tanah kerajaan
 12. Menyokong permohonan lesen, pelan pembangunan
 13. Memantau pembangunan rumah kos rendah
 14. Memberi ulasan projek penswastaan (tanah & bangunan)
 15. Menyediakan Geography Information System(GIS)

P​iagam Pelanggan

 1. Memproses permohonan kebenaran merancang pelan susunatur dalam tempoh tiga puluh (30)* hari dari tarikh pengemukaan permohonan (bergantung kepada pindaan/arahan KPKT).​

 2. Memproses permohonan kebenaran merancang pelan persendirian bangunan dalam tempoh tiga puluh (30)* hari dari tarikh pengemukaan permohonan (bergantung kepada pindaan/arahan KPKT).​

 3. Memproses permohonan kebenaran merancang perubahan penggunaan material bangunan dalam tempoh dua (2)* bulan dari tarikh penerimaan.​

 4. Memproses dan memberi ulasan permohonan tukar syarat kegunaan tanah, tanah kerajaan, lessen menduduki sementara dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan.​

 5. ​Memproses permohonan nama jalan, taman dan nama bangunan dalam tempoh empat belas (14) hari*.

 6. Memberi ulasan permohonan lesen dua (2) hari sebelum tarikh mesyuarat penyelarasan ulasan​.

 7. Memproses permohonan tukar nombor premis dalam t empoh empat belas (14) hari dari tarikh permohonan lengkap.​

 8. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Smart Mampan Shah Alam (3) kali setahun.​​​

Nota : * Tempoh tertakluk kepada tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) terdekat

​ ​

​