Pejabat Cawangan Kota Kemuning

​Fungsi Pejabat Cawangan

Bahagian Pentadbiran
 1. Menguruskan hal ehwal pentadbiran awam
 2. Menguruskan surat menyurat majlis
 3. Menguruskan sistem fail dan rekod jabatan
 4. Menguruskan kebajikan kakitangan (kerja lebih masa, tempahan rumah rehat dan cuti rehat)
 5. Menguruskan peruntukan dan perbelanjaan
 6. Mengurus dan mengendalikan kaunter bayaran bagi cukai dan kutipan hasil
 7. Menerima permohonan lesen
 8. Mengendalikan urusan aduan
Bahagian penguatkuasaan
 1. Memantau semua jenis lesen dan permit
 2. Menjalankan pemeriksaan terhadap gerai dan penjaja
 3. Menjalankan pemeriksaan lesen perniagaan dan industri (komposit)
 4. Menerima, mengambil tindakan dan memberikan maklumbalas terhadap surat dan aduan yang diterima melalui kaunter atau sistem aduan mbsa dalam tempoh 5 hari bekerja
 5. Penundaan kenderaan
Bahagian kejuruteraan
 1. Menerima dan memberi maklumbalas terhadap surat dan aduan
 2. Menyelenggara lampu awam
 3. Menyelesaikan aduan mengikut tempoh masa yang ditetapkan​
Bahagian bangunan
 1. Menerima dan mengambil tindakan dan memberi maklumbalas terhadap surat dan aduan yang diterima melalui kaunter dan sistem aduan dalam 5 hari bekerja
 2. Memantau aktiviti pengubahsuaian bangunan tanpa kebenaran daripada pihak majlis dan melaporkan ke jabatan bangunan untuk tindakan selanjutnya

Piagam Pelanggan

 1. Menerima pembayaran bil dan mengeluarkan resit pembayaran serta merta
 2. Memberi maklumbalas aduan yang diterima dalam sistem aduan awam mbsa dan kaunter serta surat pengaduan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
 3. Menjalankan siasatan penerimaan aduan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja di demua jabatan/bahagian
 4. Mengemukakan dokumen bayaran inden / tender / sebutharga ke jabatan kewangan dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap
 5. Menerima segala permohonan
  a) Lesen
  b) Penukaran nama pemilik harta
 6. Penjualan buku/pelan setara bagi tambahan/pindaan rumah kediaman dan permit binaan sementara bagi kedai/jabatan.