Pelan Integriti MBSA

​Pelaksanaan Pelan Integriti MBSA ini memberi tumpuan kepada keperluan pentadbiran yang melibatkan 2 Objektif  dan 6 Strategi seperti : 

Obje​​k​​tif

  1. Pemantapan prinsip ketelusan, pertanggungjawaban dan tadbir urus terbaik.

  2. Peningkatan integriti jentera pengurusan dan pentadbiran.

S​​trate​​gi

  1. ​Memantapkan keberkesanan tadbir urus terbaik.

  2. Meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan.

  3. Melaksanakan program kesedaran memerangi jenayah rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa serta meningkatkan integriti.

  4. Memantapkan pentadbiran sistem keadilan.

  5. Memantapkan pengurusan sumber manusia.

  6. Strategi Korporat MBSA