​PERMOHONAN SEWAAN TEMPAT LETAK KERETA KHAS​


SYARAT-SYARAT
  1. Bayaran sewa untuk satu (1) lot Petak Letak Pertama ialah Ringgit Malaysia Satu Ratus sahaja (RM 100.00) sebulan.
  2. Bayaran sewa bagi tambahan petak kedua dan yang berikutnya adalah Ringgit Malaysia Dua Ratus sahaja (RM200.00) bagi setiap petak tambahan.
  3. Permohonan dikehendaki membayar cagaran sebanyak Empat Ratus Ringgit Malaysia (RM 400.00) bagi 1 lot Petak Kereta Khas yang diluluskan.
  4. Tempoh penyewaan adalah selama satu (1) bulan sahaja dan akan disambung ke bulan seterusnya selagi mematuhi syarat yang ditetapkan oleh Majlis.
  5. Penyewa dibenarkan meletak papan tanda khas yang diuruskan sendiri oleh penyewa.
  6. Petak Letak Kereta Khas yang disewa hanya untuk menurun/menaik barang, laluan keluar dan masuk kenderaan dan meletak kenderaan yang berdaftar sahaja.
  7. Cagaran tidak akan dikembalikan jika penyewa menamatkan penyewaan tanpa makluman secara bertulis kepada Majlis sebelum tamat tempohnya seperti yang dipersetujui atau penyewa mempunyai tunggakan sewa kepada Majlis.
  8. Majlis berhak mengubah atau menamatkan sewa Petak Letak Kereta Khas jika penyewa melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk kepentingan awam.
  9. Penyewa Petak Letak Kereta Khas dikehendaki mematuhi syarat-syarat dan segala peraturan dan perintah undang-undang di bawah kawalan kuasa Majlis. Kegagalan mematuhinya, penyewa boleh dikenakan tindakan kompaun.
  10. Pemohon diminta memastikan tiada sebarang​ tunggakan cukai taksiran.

KATEGORI YANG DIBENARKAN MEMOHON PENYEWAAN TEMPAT LETAK KERETA KHAS

​​BIL.

​​PERNIAGAAN
​1.​Kedai membaiki kereta / motosikal
​2.​Kedai menjual aksesori kereta/motosikal
​3.​​Servis kereta / motosikal
​4.​Kedai ekzos kereta
​5.​Kedai mencuci kereta
​6.​Kedai menjual perabot dan alatan rumah
​7.​Kilang 'Light industry;
​8.​Agensi Kerajaan
​9.​Ruang pameran kereta/motosikal
​10.​Kedai tayar dan rim kereta
​11.​Kedai mengetuk dan mengecat kereta
​12.​Kedai alat ganti kereta/motosikal
3.​Kedai menjual motosikal
​14.​Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
​15.​Hospital
​16. ​Pasaraya dan kedai rundit yang memerlukan ruang pemunggahan barang.
​17.​Klinik
1​​8​​.​​Hotel Budget

MUAT TURUN BORANG