Sewaan Tempat Letak Kereta Khas

​PERMOHONAN SEWAAN TEMPAT LETAK KERETA KHAS​


SYARAT-SYARAT
      
  1. Cek tunda tarikh (Post-Dated Cheque) bertarikh 1hb untuk bayaran sewa bagi tempoh 6 / 12 bulan

  2. Tempoh penyewaan adalah selama satu (1) bulan sahaja dan akan disambung ke bulan seterusnya selagi mematuhi syarat yang ditetapkan oleh Majlis.

  3. Cagaran tidak akan dikembalikan jika penyewa menamatkan penyewaan tanpa makluman secara bertulis kepada Majlis sebelum tamat tempohnya seperti yang dipersetujui atau penyewa mempunyai tunggakan sewa Petak Letak Kereta Khas kepada Majlis.

  4. Sewa Petak Letak Kereta Khas dikehendaki mematuhi syarat-syarat dan segala peraturan dan perintah undang-undang di bawah kawalan kuasa Majlis. Kegagalan mematuhinya, penyewa boleh dikenakan tindakan kompaun.

  5. Ramp mudahalih (portable) sahaja dibenarkan. Binaan ramp konkrit tidak dibenarkan

  6.  Penyewa dibenarkan meletak papan tanda khas yang diuruskan sendiri oleh penyewa

  7. Petak Letak Kereta Khas yang disewa hanya untuk menurun / menaik barang, laluan keluar dan masuk kenderaan dan meletak kenderaan yang berdaftar sahaja. Tidak dibenarkan meletak barang-barang perniagaan atau peralatan perniagaan di atas petak khas.

  8. Majlis berhak mengubah atau menamatkan sewa Petak Letak Kereta Khas jika penyewa melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan atau demi kepentingan awam

KADAR CAJ BAYARAN :

​Kategori 1

Bil

Jenis Perniagaan​

Petak Pertama

Petak Kedua Dan Seterusnya

​1.

​​Kedai Mencuci Kereta (Wajib)

​​


​​​​​​​​​​RM150.00​​​​​​​​​​​​RM200.00 (setiap satu)


​2.
​Hotel Budget (Wajib)
​3.
​Kedai Menjual Motosikal
​4.
​Kilang Industri Ringan
​5.
​Kedai Menjual Perabot Dan Alatan Rumah
6.
​Pasaraya Dan Kedai Alat Runcit Yang Memerlukan Ruang Pemunggahan Barang
​7.
​Bank (Yang Mempunyai Kaunter Urusan)
​8.
​Hospital
​9.
​Klinik
​10.
​Tadika/Taska
​11.
Gudang
​12.
​Agensi Kerajaan
​13
​Industri Kecil Dan Sederhana (IKS)

Kategori 2

​Bil

Jenis Perniagaan​

Petak Pertama

Petak Kedua Dan Seterusnya

​1.

Kedai Membaiki Kereta / Mptosikal (wajib)

​​​​​​​​​​​​RM150.00

​​​​​​​​​​​​RM300.00 (setiap satu)


​2.
​Kedai Menjual Aksesori Kereta / Motosikal (Wajib)
​3.
​Kedai Mengetuk Dan Mengecat Kereta (Wajib)
​4.
Kedai Alat Ganti Kereta / Motosikal (Wajib)
​5.
​Kedai Tayar Dan Rim Kereta (Wajib)
6.
Kedai Ekzos Kereta (Wajb)
​7.
​Servis Kereta / Motosikal (Wajib)​
​8.
​Hospital


MUAT TURUN BORANG