Permohonan Kebenaran Merancang

​Pengenalan

 1. ​Permohonan kebenaran merancang pelan susunatur.

  • Permohonan ini melibatkan lebih daripada 1 unit bangunan. Permohonan ini biasanya melibatkan projek seperti skim perumahan, skim perniagaan, skim perusahaan, pecah sempadan tanah, dan cantuman lot. Permohonan ini biasanya melibatkan agensi teknikal dalaman dan agensi teknikal luaran dan dikemukakan oleh jururancang bandar. Tempoh piagam bagi permohonan ini adalah 40 hari.

  • Merujuk kepada Pekeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan) PBT : Bil. 1/2014- Penambahbaikan Urusan Pengeluaran Permit Pembinaan Melalui Model Baru OSC.​

 2. Permohonan kebenaran merancang pelan pendirian bangunan.

  • Permohonan ini biasanya melibatkan bangunan sesebuah (free standing buiding) seperti kondominium, pangsapuri, stesyen minyak, kilang sesebuah dan perniagaan serta permohonan yang berstatus strata. Permohonan ini biasanya melibatkan agensi teknikal dalaman dan agensi teknikal luaran dan dikemukakan oleh jururancang bandar. Tempoh piagam bagi permohonan ini adalah 40 hari.

  • Merujuk kepada Pekeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan) PBT : Bil. 1/2014- Penambahbaikan Urusan Pengeluaran Permit Pembinaan Melalui Model Baru OSC.

Muat Turun​

 • Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang.​​​ Muat Turun Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang
 • Rujukan Perunding 

​Kaedah Bayaran

​​Lokasi​ ​Kaedah
 1. Kaunter Utama,
  Lif A, Tingkat G, Wisma MBSA.
 2. Kaunter OSC,
  Tingkat LG , Wisma MBSA.
 1. ​​​Tunai.
 2. Cek / Bank Draf

  Bayaran hendaklah dibuat didalam 2 cek / bank draf berasingan atas nama :​​

  • ​​MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM  - bagi ​bayaran proses.
  • MBSA – AKAUN CAGARAN - bagi bayaran ​cagaran​​.

           
Hubungi​

​​Kaunt​​er OSC, 
Jabatan Pusat Setempat (OSC),
Majlis Bandaraya Shah Alam,
Tingkat LG, Wisma MBSA,
Persiaran Perbandaran,
40000 Shah Alam, ​Selangor Darul Ehsan.

Telefon : 03-5522 2890  atau 03-55105133 sambungan 1412 /1450
Faks     : ​03-5510 2970
​Emel     : osc@mbsa.gov.my​​​​​​​