Perkhidmatan kutipan sampah kebun / pukal berbayar "in-house"

​Pengenalan

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam MBSA telah menyediakan perkhidmatan kutipan sampah kebun / pukal berbayar bermula 2hb Mac 2015 bagi kemudahan penduduk di kawasan Shah Alam.

Tujuan perkhidmatan ini adalah untuk :

  1. Menyediakan kemudahan perkhidmatan berbayar bagi pembuangan sampah kebun/pukal yang melebihi had buangan (3 beg plastik hitam) bagi sebuah rumah kepada penduduk Shah Alam.
  2. Meningkatkan keprihatinan penduduk Shah Alam tentang pengurusan sampah kebun/pukal denganc ara yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis.
roro.jpg
Tong Roro​

​Jenis Permohonan


Jenis Permohona​n
Kadar Harga 1 Trip RORO Mengikut Jenis Premis
Carta Alir​ ​
KediamanKomersial
Melalui permohonan di kaunter​​R​M 100.00​​RM 150.00
Muat Turun
Melalui pemantauan rutin oleh penyelia kawasan (permohonan dibuat selepas menerima notis amaran daripada pihak Majlis)
​​RM 150.00

​​RM 200.00
Muat Turun
           

​Borang Permohonan

Klik untuk muat turun : Muat Turun

Hubungi :

Jabatan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam
Majlis Bandaraya Shah Alam,
Telefon : 03-5510 5133 sambungan 1645​