PEMBERITAHUAN 
KADAR PERKIRAAN FI BARU
 
SUKACITA DIMAKLUMKAN PIHAK MAJLIS AKAN MEMULAKAN PEMAKAIAN PERKIRAAN FI BARU BAGI MENIMBANGKAN PELAN, PERMIT DAN LAIN-LAIN UNTUK KELULUSAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MENGGUNAKAN JADUAL PERTAMA UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN  SERAGAM  SELANGOR (PINDAAN) (NO. 2) 2012.

PERKIRAAN FI BARU INI DIGUNA PAKAI DAN BERKUATKUASA BERMULA PADA 16 JANUARI 2017.

BAGI MANA-MANA BUKU PELAN SETARA (PELAN SETARA BAGI TAMBAHAN/PINDAAN KEDIAMAN, STRUKTUR TELKOS ATAS BUMBUNG, BINAAN SEMENTARA – AWNING, DINDING SESEKAT DAN TAMBAHAN/PINDAAN PADA BANGUNAN KEDIAMAN YANG DIJADIKAN TADIKA TASKA) YANG TELAH TERJUAL SEBELUM 3 JANUARI 2017, PENGGUNAAN FI LAMA MASIH TERPAKAI SEHINGGA TARIKH AKHIR SEBELUM KUATKUASA IAITU 
15 JANUARI 2017.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM