PERUNDA​NGAN

Akt​​a

​1. ​Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)​
​2. ​Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 19​74 (Akta 133)
​3. ​Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
​4. Akta Makanan 1983 (Akta 281)
​5. ​​Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
​6. ​Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
​7. ​Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
​8. ​Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
 

​Enakmen

Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Negeri dan hanya diterima pakai di negeri itu sahaja;​

1. ​Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1995
2. Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971
​ 

Undang-Undang​ Kecil (UUK)

Undang-Undang Kecil merupakan suatu undang-undang yang dibuat di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan boleh dari semasa ke semasa membuat, meminda atau membatalkan undang-undang kecil mengikut perkara yang diingini bagi kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan tersebut;

 1. UUK Bangunan Seragam Selangor 1986;
 2. ​UUK Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama(MPSA) 1992;
 3. UUK Kerja Jalan 1996;
 4. UUK (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan MBSA) Jalan, Parit dan Bangunan 2005;
 5. UUK Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MBSA) 2005;
 6. UUK Tanah Perkuburan Islam MBSA 2005;
 7. UUK Tandas Awam (MBSA)  2005;
 8. UUK Vandalisme (MBSA) 2005;
 9. UUK (Mengkompaun Kesalahan MBSA) Kerajaan Tempatan 2005;
 10. UUK Taman (MBSA) 2005;
 11. UUK Pusat Siber Dan Kafe Siber (MBSA) 2007;
 12. UUK Krematorium (MBSA) 2007;
 13. UUK Pasar (MBSA) 2007;
 14. UUK Iklan (MBSA) 2007;
 15. UUK Iklan Pilihan Raya (MBSA) 2007;
 16. UUK Penjaja (MBSA) 2007;
 17. UUK Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (MBSA) 2007;
 18. UUK Pelesenan Establisymen Makanan (MBSA) 2007;
 19. UUK Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah-Sarap(MBSA) 2007;
 20. UUK Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MBSA) 2007;
 21. UUK Kerja Tanah (MBSA) 2007;
 22. UUK Pengendalian Makanan (MBSA) 2007;
 23. UUK Kolam Renang (MBSA) 2013;
 24. UUK Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (MBSA) 2013;
 25. UUK Hotel (MBSA) 2013;
 26. UUK Pusat Sukan Persendirian (MBSA) 2013.
 27. UUK Penternakan  Burung Walit Dan Perusahaan Sarang Burung Walit (MBSA) 2013


Kaedah
​​​​​

Kaedah adalah suatu perincian undang-undang yang digubal berdasarkan kepada kuasa yang diperuntukkan oleh akta ibu;

 1. Kaedah Kereta Jenazah(MPSA), 1987;
 2. ​Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) MPSA, 1995.


Perin
tah​​​​​

 1. ​Perintah Tetap(Mesyuarat) (MBSA), 2007;
 2. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBSA 2007;

Peraturan
​​​​​

Merupakan undang-undang yang disusun bagi memperincikan undang-undang ibu yang digunapakai iaitu Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor 1995;​

 1. ​​Peraturan-peraturan Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan(Selangor), 1996;
 2. Peraturan-peraturan Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan(Permainan Snoker dan Video) (Kawalan Penyeliaan) (Selangor), 1996.