PERUNDA​NGAN

Akt​​a

​1. ​Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)​
​2. ​Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 19​74 (Akta 133)
​3. ​Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
​4. Akta Makanan 1983 (Akta 281)
​5. ​​Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
​6. ​Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
​7. ​Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
​8. ​Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
 

​Enakmen

1. ​Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1995
2. Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971
​ 

Undang-Undang​ Kecil (UUK)

​1.​​ Akta Jalan Parit Dan Bangunan​​ ​​​​
​2. ​Akta Kerajaan Tempatan​
​3. ​Perintah Pengangkutan Jalan 2007
​4. ​Undang - Undang Kecil Establisyemen Makanan 2007
​5. ​Undang - Undang Kecil Hotel 2007
​6. ​​Undang - Undang Kecil Iklan Pilihanraya 2007
​7. ​​Undang - Undang Kecil Iklan 2007
​8. Undang - Undang Kecil Kerja Tanah 2007
​9. ​Undang - Undang Kecil Perlesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan 2007
​10. ​Undang - Undang Kecil Pengendali Makanan 2007
​11. ​Undang - Undang Ke​cil Pelesenan Tred Perniagaan Dan Perindustrian 2007
​12. ​Undang - Undang Kecil Pungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap 2007
​13. ​Undang - Undang Kecil Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan 2007
​14. ​Undang - Undang Kecil Pusat Siber Dan Kafe 2007
​15. ​Undang - Undang Kecil Taman 2005
​16. ​Undang - Undang Kecil Vandalisme 2005
 

Perintah​​​​​

​​1. Per​intah Pe​ngangk​ut​an Jalan 2007​​