Badan Berkanun Persekutuan

Badan Berkanun Persekutuan

​Bil.             Agensi Maklumat
​1 ​RISDA Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​2 ​Pejabat MARA Neger​​i Selangor Laman Web Peta Lokasi
​3 ​​Lembaga Kemajuan Ikan Negeri Selangor (LKIM) Laman Web Peta Lokasi
​4 ​​Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​5 ​​FAMA Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​6 ​SIRIM Berhad Laman Web Peta Lokasi
​7 ​​POS Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​8 ​​Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Laman Web Peta Lokasi
​9 ​​Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Selangor Laman Web Peta Lokasi
​10 ​Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi