Rancangan Tempatan MBSA 2020

​Rancangan Tempatan untuk Majlis Bandaraya Shah Alam yang telah diwartakan sebelum ini adalah seperti berikut:

​​​RT_1
​Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam 2020
No Warta : 1565
Tarikh Warta : 27 Mei 2010
RT_2
​Rancangan Tempatan M​ajlis Bandaraya Shah Alam
(Pengubahan 1) 2020
No Warta : 2412
Tarikh Warta : 21 Jun 2012 
RT Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam
(Pengubahan 2)​ 2020
Maklumat :
  • Telah diwartakan pada 31hb. Julai 2014 dengan No. Warta 3189.
  • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Jabatan Perancangan MBSA, Tingkat 9, Wisma MBSA
  • Harga jualan RM 200/set (Laporan dan Pelan Gunatanah Saiz AO). Bayaran hendaklah dibuat di kaunter bayaran, Tingkat G, Wisma MBSA. 

RT 3
Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam 
(Pengubahan 3)​ 2020
Maklumat :
  • Telah diwartakan pada 16hb. Februari 2017 dengan No. Warta 645.
  • Rancangan Tempatan ini boleh didapati di Kaunter Jabatan Perancangan MBSA, Tingkat 9, Wisma MBSA .Harga jualan RM 100 dalam bentuk Thumb Drive. Bayaran hendaklah dibuat di kaunter bayaran, Tingkat G, Wisma MBSA.