Jabatan Kerajaan Negeri

​Bil.             Agensi Maklumat
​1 ​Ja​​​batan Agama Islam Selangor (JAIS)​​ Laman Web Peta Lokasi
​2 ​Jaba​​​tan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor (JPS) Laman Web Peta Lokasi
​3 ​​Jabatan Mufti Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​4 ​​Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor (JKR) Laman Web Peta Lokasi
​5 ​​Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor (PTGS) Laman Web Peta Lokasi
​6 ​Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (SPN SELANGOR) Laman Web Peta Lokasi
​7 ​​Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Selangor (JBPD) Laman Web Peta Lokasi
​8 ​​Jabatan Pertanian Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​9 ​​Jabatan Perhutanan Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​10 ​Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (JKM) Laman Web Peta Lokasi
​11 ​Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi
​12 ​​Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS) Laman Web Peta Lokasi