​SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN PERSEKUTUAN (GLC)
​Bil. Jabatan Maklumat
​1 ​Tenaga Nasional Be​​​rhad Negeri Selangor (TNB) Laman Web Peta Lokasi
​2 ​Telekom Malaysia Negeri Selangor (TM) Laman Web Peta Lokasi
​3 ​​Amanah Raya Berhad Cawangan Negeri Selangor Laman Web Peta Lokasi