​PEJABAT CAWANGAN SUNGAI BULOH

Fungsi Pejabat Cawangan

 1. Pemantauan dan tindakan penguatkuasaan untuk mencegah dan mengawal pencemaran
 2. Pemantauan dan tindakan penguatkuasaan untuk mencegah dan mengawal pencemaran
 3. Menguruskan hal ehwal pentadbiran
 4. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang danperaturan Majlis

Piagam Pelanggan

 1. Menerima pembayaran bil dan mengeluarkan resit pembayaran serta-merta.
 2. Memberi maklumbalas aduan yang diterima dalam Sistem Aduan Awam MBSA dan kaunter serta surat pengaduan dalam tempoh tujuh (5) hari bekerja.
 3. Menjalankan siasatan penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja di semua Jabatan/Bahagian.
 4. Mengemukakan dokumen bayaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 6 hari dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap.
 5. Menerima segala permohonan lesen / permit / pelan setara / pertukaran nama pemilik harta dan menghantar ke jabatan berkaitan dalam tempoh 24 jam.
 6. Penjualan buku / pelan setara bagi tambahan / pindaan rumah kediaman dan permit binaan sementara bagi kedai / pejabat.
 7. Memproses dan mengeluarkan ulasan permohonan pemulangan wang cagaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis.

 

DIREKTORI PEJABAT CAWANGAN SUNGAI BULOH