Pejabat Cawangan Sungai Buloh

​Fungsi Pejabat Cawangan

 1. Menyediakan kemudahan bayaran bil setempat, menerima aduan dan pertanyaan berkaitan MBSA.
 2. Menyelia dan memantau kerja-kerja pemborong/kontraktor yang dilantik oleh MBSA di bawah kawasan pentadbiran Pejabat Cawangan Sungai Buloh.
 3. Memproses dan membuat pengesahan dokumen bayaran pemborong/kontraktor di bawah seliaan Pejabat Cawangan Sungai Buloh.
 4. 4Mengambil tindakan ke atas aduan-aduan yang diterima melalui kaunter/surat/telefon/sistem e-aduan/emel dan lain-lain.
 5. Menerima permohonan pelan setara dan pertukaran nama pemilik harta.
 6. Memantau dan menguatkuasa undang-undang dan peraturan yang sedia ada.

Piagam Pelanggan

 1. Menerima pembayaran bil dan mengeluarkan resit pembayaran serta-merta.
 2. Memberi maklumbalas aduan yang diterima dalam Sistem Aduan Awam MBSA dan kaunter serta surat pengaduan dalam tempoh tujuh (5) hari bekerja.
 3. Menjalankan siasatan penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja di semua Jabatan/Bahagian.
 4. Mengemukakan dokumen bayaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 6 hari dari tarikh penerimaan dokumen permohonan yang lengkap.
 5. Menerima segala permohonan lesen / permit / pelan setara / pertukaran nama pemilik harta dan menghantar ke jabatan berkaitan dalam tempoh 24 jam.
 6. Penjualan buku / pelan setara bagi tambahan / pindaan rumah kediaman dan permit binaan sementara bagi kedai / pejabat.
 7. Memproses dan mengeluarkan ulasan permohonan pemulangan wang cagaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis.