International Standardization Organization (ISO)

P​engenalan

​MS ISO adalah Malaysian Standardization (International Organization for Standardization) Geneva.

8 prinsip asas MS ISO 9001:2015

 1. Tumpuan kepada pelanggan.

 2. Kepimpinan.

 3. Penglibatan anggota organisasi.

 4. Pendekatan proses.

 5. Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem.

 6. Penambahbaikan secara berterusan.

 7. Pendekatan membuat keputusan berasaskan fakta.

 8. Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama.

Senarai Prosedur Kualiti Majlis Bandaraya Shah Alam​​

Majlis Bandaraya Shah Alam telah mendapat persijilan MS ISO pada 21 September 1999.   MBSA telah diiktiraf persijilan MS ISO 9001:2015 pada 2 September 2017. Berikut adalah skop sedia ada yang didaftarkan dengan SIRIM QAS Sdn. Bhd. :

 1. Kelulusan Lesen.

 2. Pengurusan Tender & Kontrak.

 3. Kelulusan CF.

 4. ​Kelulusan Pelan Susunatur.

 5. ​Pengurusan Cukai Taksiran.

 6. Kutipan Cukai Taksiran.

 7. Kelulusan Pelan Pendirian Pembangunan.

 8. Kelulusan Pelan Landskap.

 9. Kelulusan Pelan Infra.

 10. Kelulusan Pelan Bangunan.

 11. Pengurusan Bayaran

Skop persijilan ditambah kepada aktiviti berikut:-

 1. Penyelenggaraan Komputer.

 2. Premis Makanan​.

 3. Lot Kosong.

 4. Pengeluaran NTC.

 5. Pengurusan Kubur.

 6. Permohonan Kelulusan Permit dan Bangunan Sementara.

 7. Pengurusan Barang Sitaan.

 8. Permohonan Peralatan Keraian.

 9. Pengurusan Kutipan Wang di Kaunter.

 10. Pengurusan & Penyeragaman Dewan-Dewan Serbaguna.


Ahli Jawatankuasa