Bahagian Audit Dalam

F​ungsi Bahagian

 ​ 1.  Merancang Aktiviti Tahunan Audit

  2.  Melaksanakan Pengauditan Pematuhan / Prestasi

  3.  Menyelaras Kajian Khas / Siasatan Khas

  4.  Menyelaras dan Melaksanakan Pengauditan Dalaman ISO 9001:2015 (QMS) / ISO​ 37001 : 2016 (ABMS) / ISO/IEC 27001 : 2013 (ISMS)

  5.  Melaksanakan Pengauditan Mengejut

  6.  Melaksanakan Ujian Ketebalan Jalan (Coring Test)

  7.  Melaksana Urusan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat  

  8.  Pengerusi Jawatankuasa Tender dan Sebutharga


Piagam Pelanggan

​  1.  Menyediakan Laporan Audit Dalam Tempoh 3 Minggu Selepas Sesuatu Auditan Dijalankan

  2.  Memberi Laporan/Maklumbalas Ke Atas Arahan-Arahan Yang Melibatkan Siasatan Daripada Pihak Pengurusan Atasan Dalam Tempoh 24 Jam dari Arahan Diberi