​BAHAGIAN AUDIT dalam

Fungsi Bahagian

 1. Menjalankan Auditan Pengurusan Kewangan Majlis yang terdiri daripada elemen-elemen berikut :-
  • Kawalan Pengurusan Organisasi
  • Kawalan Bajet
  • Kawalan Terimaan
  • Kawalan Perbelanjaan
  • ​Kawalan Pengurusan Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah Dan Deposit
  • Kawalan Pengurusan Aset, Inventori Dan Stor
  • Pengurusan Pelaburan
  • Pengurusan Pinjaman
  • Penyata Kewangan Majlis
 2. Menjalankan Auditan Prestasi terhadap projek-projek Majlis seperti Projek Penswastaan dan Projek Pembangunan bagi menentukan projek tersebut telah diuruskan dengan berekonomi, cekap dan berkesan serta mencapai objektifnya.
 3. Menjalankan pengauditan terhadap kontrak perkhidmatan / perolehan Majlis
 4. Menjalankan Auditan Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2008 DAN 5S (QE)
 5. Menyelaras dan memantau aduan awam yang diterima
 6. Menyelia dan menyelaras Pusat Aduan MBSA ( MBSA Call Centre)
 7. M​​enyelaraskan Laporan Prestasi Pengurusan Aduan Awam

Piagam Pelanggan

 1. Menjalankan 2 (Dua) Pengauditan Pengurusan Kewangan dan 2 Pengauditan Prestasi/Kajian Khas yang telah diluluskan dalam Perancangan Kerja Tahunan.
 2. Menjalankan Auditan Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2008 DAN 5S (QE) sekali setahun.
 3. Menjawab surat balasan penerimaan yang bukan diterima dikaunter dalam tempoh 1 hari di semua Jabatan/Bahagian.
 4. Memastikan semua aduan dapat disalurkan kepada Jabatan/Bahagian dalam tempoh 1 jam aduan diterima.
 5. Memberikan maklumbalas terhadap aduan lengkap pengadu dalam tempoh seperti berikut :-

 6. A Jabatan Perkhidmatan Bandar Hari​
  ​i. ​Aduan Kutipan Sampah Domestik ​1
  ​ii. ​Aduan Kutipan Sampah Kebun/Pukal/Haram. ​1
  ​iii. ​Aduan Pembersihan Kawasan ​1

   

  B Jabatan Taman Dan Rekreasi Hari​
  ​i.

  Aduan Pembersihan Taman Permainan dan Jalan Persiaran

  ​1

   

  A Jabatan Kejuruteraan Hari​
  ​i. ​Lampu Isyarat ​1
  ​ii. Lampu Jalan ​1
  ​iii. ​Kerosakan Kabel / Vandalism 7 hingga 30

   

 7. Kategori aduan yang lain – maklumbalas penerimaan aduan kepada pengadu pada hari yang sama iaitu tindakan Jabatan berkaitan.