Peringkat Dunia

​​LOCAL AGENDA 21 PERINGKAT DUNIA​

1​​972​​​​​
​​

Persidangan Stockholm dilakukan bagi membincangkan isu kesan terhadap persekitaran hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh manusi​a.​​​

​1​​980​

Konsep pembangunan mampan menjadi popular dan digunakan untuk  menerangkan falsafah pembangunan manusia yang sihat dan produktif serta berharmon​​i dengan alam sekitar.

1​​987
 
  1. ​Penerbitan laporan Suruhanjaya Dunia Mengenai Alam Sekitar dilancarkan . 

  2. ​​"World Commission on Environment and Development –WCED" yang bertajuk "Our Common Future" telah dikeluarkan.

1​​992

​​Persidangan Dunia mengenai Alam Sekit​ar di Rio Di ​Jeneiro menghasilkan Agenda Dunia​