​​SENARAI PEKELILING​ MAMPU

TAHUN 2002

​​1​.PEKELILING AM BILANGAN 2 TAHUN 2002
Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard Di Agensi-Agensi Kerajaan​​
Muat Turun