​JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Fungsi Jabatan

​BAHAGIAN ​FUNGSI UTA​​MA​​
​Kesihatan Awam​ ​Kawalan dan penguatkuasaan kesihatan awam
​Kawalan Penyakit i) Pencegahan & Kawalan Penyakit   
   Demam Denggi
ii) Kawalan Haiwan Kacauganggu
iii) Pengurusan Tanah Perkuburan

Pentadbiran​Pentadbiran am


​BAHAGIANAK​TIVITI - AKTIVITI


Kawalan dan penguatkuasaan kesihatan awam
1. Kawalan dan pemantauan
         1.1 Merancang Kawalan dan Pelesenan 
                Premis Perniagaan, Industri, 
                Bengkel, Tadika , Taska , Anjing

2. Penguatkuasaan dan pemantauan
         2.1  Melaksanakan Pemeriksaan  
                Premis Makanan
         2.2 Melaksanakan Aktiviti    
               Penguatkuasaan Pemeriksaan 
               Premis Awam (Sekolah/ Institusi/ 
               Taska/ Tadika/ Syesen Minyak/ 
               Bangunan Awam)
          2.3 Merancang Aktiviti    
                Penguatkuasaan Rampasan   
                Makanan

3. Memantau Setiap Aduan Yang Diterima

4. Melaksanakan Kursus dan Latihan 
        Pengendali Makanan

i) Pencegahan & Kawalan Penyakit   
   Demam Denggi
ii) Kawalan Haiwan Kacauganggu
iii) Pengurusan Tanah Perkuburan

1. Kawalan Demam Denggi

        1.1 MelaksnakanPemeriksaan  
              Pembiakan Aedes dan 
              Penguatkuasaan Undang-Undang
        1.2 Melaksanakan Aktiviti Kawalan 
              Nyamuk Dewasa
        1.3 Menyelaras Penyediaan Laporan  
              Bilik Gerakan Denggi : 
               i) Laporan Harian Bilik Gerakan  
                  Denggi
              ii) Laporan Mingguan Bilik Gerakan  
                  Denggi

2. Haiwan Kacauganggu

         2.1  Melaksanakan Siasatan Aduan 
                bagi Aktiviti Kawalan Haiwan 
                Kacauganggu

         2.2 Melaksanakan Operasi Haiwan Liar  
               bagi Aktiviti Kawalan Haiwan  
               Kacauganggu

3. Pengurusan tanah perkuburan

         3.1 Melaksanakan Pengurusan  
               Pengkebumian Jenazah bagi Aktiviti 
               Pengurusan Tanah Perkuburan

         3.2 Melaksanakan Pengurusan 
               Pembayaran Pengkebumian bagi    
               Aktiviti Pengurusan Tanah    
               Perkuburan​Pentadbiran am
​1. Surat
2. Fail
3. Laporan
4. Inventori
5. Perolehan dan pembayaran
6. Personel
7. Kad pengendali makanan​

Piagam Pelanggan
  1. Mengambil tindakan bagi setiap aduan yang lengkap dan dianggap benar tidak melebihi lima hari bekerja.
  2. Mengambil tindakan ke atas setiap kes demam denggi di jadualkan di dalam Jadual OSCC (One Stop Coordinating dalam tempoh tidak melebihi 48 jam.​
  3. Menguruskan dan menyiapkan Kad Pengendali Makanan dalam tempoh dua minggu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  4. Menyediakan liang kubur dalam tempoh tiga jam selepas permohonan diterima dengan disertakan permit pengkebumian.