Jabatan Kesihatan Persekitaran

​F​​ungsi Jabatan

SEKSYEN KESIHATAN AWAM 

 1. Kawalan dan Pemantauan
  • Merancang Kawalan dan Perlesenan Premis Perniagaan, Industri, Bengkel, Tadika,  Taska, Anjing
 2. Penguatkuasaan dan Pemantauan
  • Melaksanakan Pemeriksaan Premis Makanan
  • Melaksanakan Aktiviti Penguatkuasaan Pemeriksaan  Premis Awam (Sekolah /  Institusi / Taska /  Tadika / Stesen Minyak / Bangunan Awam)
  • Merancang Aktiviti Penguatkuasaan Rampasan Makanan
 3. Memantau Siasatan Aduan Yang Diterima
 4. Melaksanakan Kursus dan Latihan Pengendali Makanan
 5. Kawalan Pencemaran Persekitaran dan Aduan Awam

SEKSYEN KAWALAN PENYAKIT 
 1. Kawalan Demam Denggi
  • Melaksanakan Pemeriksaan Pembiakan Aedes dan Penguatkuasaan Undang-Undang
  • Melaksanakan Aktiviti Kawalan Nyamuk Dewasa
   • Fogging (Pewasapan)
   • 'Search and Destroy' (Pemusnahan  dan Pencarian tempat Pembiakan)
    • Tanah Lapang/Terbiar
    • Rumah Terbiar
  • Menyelaras Penyediaan Laporan Bilik Gerakan Denggi :
   • Laporan Harian Bilik Gerakan Denggi
   • Laporan Mingguan Bilik Gerakan Denggi
 2. Pengurusan Tanah Perkuburan
  • Melaksanakan Pengurusan Pengkebumian Jenazah bagi Aktiviti Pengurusan Tanah Perkuburan
  • Melaksanakan Pengurusan Pembayaran Pengkebumian bagi Aktiviti Pengurusan Tanah Perkuburan
SEKSYEN ADUAN DAN PROMOSI 

 1. Promosi
  • Merancang, mengatur, mengetuai, melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pendidikan Kesihatan Persekitaran.
  • Merancang dan melaksanakan program pendidikan kesihatan terhadap kumpulan sasaran tertentu di kalangan pengusaha makanan dan masyarakat umum.
  • Merancang dan melaksanakan program kesedaran pencegahan dan kawalan penyakit denggi dan lain-lain penyakit berjangkit.
  • Penyediaan bahan-bahan pendidikan kesihatan untuk tujuan promosi kesihatan.
 2. Kawalan Haiwan Kacauganggu
  • Merancang dan menyelaras operasi menangkap dan memusnahkan anjing liar dengan kaedah yang selamat.
  • Memantau aktiviti kawalan haiwan kacauganggu dan peliharaan yang mengancam keselamatan warga dikawasan pentadbiran majlis.
  • Kawalan dan pemantauan syarat-syarat pelesenan anjing peliharaan.
  • Melaksanakan kerja-kerja pemusnahan sarang tebuan, lebah dan lain-lain serangga berbisa ditempat awam.
  • Mengumpul, mengemaskini dan menganalisa data serta menyediakan laporan berkaitan aktiviti unit.
 3. Aduan
  • Menyiasat dan mengambil tindakan semua aduan kacauganggu yang berkaitan.
 4. LILATI (Lipas Lalat dan Tikus)
  • Merancang dan melaksana program kawalan rodensia, lalat dan lipas di tempat-tempat awam.

UNIT PENGUATKUASAAN DAN PENDAKWAAN 

 1. Penguatkuasaan bagi semua lot kosong, rumah kosong, tapak bina dan lain-lain.
 2. Membuka kertas siasatan (IP) dan menjalankan penyiasatan bagi semua Seksyen di Jabatan Kesihatan Persekitaran.
 3. Mengatur operasi bersepadu yang di anjurkan oleh Jabatan. (Operasi Premis Makanan, Kawalan Penyakit, Anjing Peliharaan dan lain-lain).
 4. Menyedia, merekod dan menyimpan notis kompaun, bahan bukti dan kertas siasatan.

Piagam Pelanggan
 1. Mengambil tindakan bagi setiap aduan yang lengkap tidak melebihi 5 hari bekerja.
 2. Mengambil tindakan ke atas setiap kes Demam Denggi dalam tempoh tidak melebihi 48 jam.
 3. Menguruskan dan menyiapkan Kad Pengendali Makanan dalam tempoh 5 hari dari tarikh permohonan yang lengkap di terima
 4. Pengkebumian jenazah sedia dilakukan dalam tempoh 3 jam selepas permohonan diterima dengan disertakan permit mengkebumi.