​LAPORAN STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN​​​​ 2019

​​​​Hala​​man2

​ Nama

P​​erkhidmatan​
​ ​​ ​Januari ​​Februari​​ Mac
April Mei
Jun
​ ​ ​Bil %​ ​​​​​​ ​ ​Bil
%​ ​Bil
%​
​Bil %​ ​Bil
%​
​Bil
%​
​e-A​​duan 1486​ 5.82
1206
4.50
1418
2.82
1554 4.46 762
7.19
775
3.84 

iKompaun
Carian 14396 56.34 12640 47.20
32090
63.78
21640 62.14 6884
64.99
15468
76.7
Bayaran 1614
6.32
1977
7.38
7256
14.42
3264 9.37 768
0.76
1122
5.57

​iCukai
Carian 3929 15.38 5368 20.05 2706 5.38 3045 8.74 958
9.04
1244
6.17 
Bayaran​​ 1670
6.54
2896
10.82
840
1.67
852 2.45 256
2.41
213
1.06 
​iSewa 84
0.33
96
0.36
95
0.19
103 0.30 32
0.30
53
0.26 
​​iLesen 39
0.15
30
0.11
45
0.09
31 0.09 7
0.06
15
​ 0.07
Mak​lumbalas Portal 88
0.34
72
0.27
73
0.15
87 0.25 68
0.64
55
 0.27
​​EPS 2247
8.79
2492
9.31
5788
11.50
4249 12.20 857
8.09
1204
 5.97
​JUMLAH 25553
100
26777
100
50311
100
34825 100​ Nama

P​​erkhidmatan​
​ ​​ Julai Ogos Sept
Okt Nov
Dis
​ ​ ​Bil %​ ​​​​​​ ​ ​Bil
%​ ​Bil
%​
​Bil %​ ​Bil
%​
​Bil
%​
​e-A​​duan 1043 4.67
928
2.60
735
4.58
1008
2.32
766
3.33
894
4.78 

iKompaun
Carian 13,739
61.6
18756
52.6
10465
65.25
31663
72.86
16266
70.75
14051
74.80
Bayaran 1653
7.4
2755
7.73
1581
9.85
6186
14.23
2694
11.72
1680
8.94

​iCukai
Carian 3,049
13.66
3189
8.94
1599
9.97
1664
3.83
1263
5.49
1241
6.60
Bayaran​​ 1205
5.4
1974
5.53
527
3.28
510
1.17
465
2.02
317
1.69
​iSewa 37
0.16
68
0.19
17
0.10
53
0.12
53
0.26
57
0.30 
​​iLesen 24
0.10
22
0.06
4
0.02
42
0.09
25
0.10
26
0.14
Mak​lumbalas Portal 72
0.32
73
0.20
45
0.28
72
0.16
83
0.36
56
0.30
​​EPS 1486
6.66
1868
5.24
1065
6.64
2259
5.19
1374
5.98
1461
7.78
​JUMLAH 22308
100
35633
100
16038
100
43457
100
22989
100
18783
100