Sokongan Lesen Kenderaan Perdagangan

​Pengenalan

Permohonan adalah bagi mendapatkan sokongan dan ulasan sebelum mengemukakan permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia bagi permohonan Lesen Kenderaan Perdagangan.​

​Syarat-syarat

 1. Kawasan tempat letak kenderaan mestilah berkeadaan rata, berturap dan berkeadaan bersih.

 2. Tidak dibenarkan menggunakan tempat letak kenderaan awam.

 3. Bagi permohonan tapak baru, perlulah mengemukakan permohonan kebenaran merancang kepada tempat letak kenderaan sementara.

 4. Bagi cadangan tapak baru, pemohon perlu mendapatkan persetujuan tuan punya tanah dan ulasan jiran bersebelahan atau berhampiran.

 5. Tidak dibenarkan beroperasi di tapak yang terlalu hamper dengan kawasan perumahan.

 6. Penyediaan laluan keluar masuk yang sempurna.

 7. Menyediakan papantanda perniagaan mengikut spesifikasi yang di tetapkan oleh pihak Majlis. (Penggunaan tulisan jawi adalah diwajibkan).

​​​ papan tanda ​​​

Senarai Semak

 1. Satu (1) salinan surat permohonan da ripada pemohon (BORANG C)

 2. Satu (1) salinan Borang Permohonan Lesen Baru Perdagangan:
  Barang-barang Jenis Pembawa A/C yang telah lengkap diisi dari Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Semenanjung Malaysia .

 3. Satu (1) salinan pendaftaran Perniagaan / Syarikat.

 4. Satu (1) salinan Geran Kenderaan Pedagangan (Jika ada).

 5. Satu(1) salinan resit cukai pintu/tanah te rkini .

 6. Gambar tempat/tapak dimana kenderaan tersebut diletakkan

 7. Pelan lokasi dan pelan tempat letak kenderaan

Muat Turun

Borang C​ Borang C

Kaedah Bayaran

​​Lokasi ​Kaedah

Kaunter Utama
Lif A, Aras G, Wisma MBSA

 1. ​​​Tunai
 2. Kad Kredit
 3. Cek
 4. Pembayaran melalui cek dibuat atas nama :​​
  • ​​MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM bagi ​bayaran bil proses
  • MBSA – AKAUN CAGARAN bagi bayaran bil cagaran​

Hubungi

 1. Zon 1 (Seksyen 1 - 24)
  Tel : 03 - 5522 2781

 2. Zon 2 (Seksyen 25 - 36)
  Tel : 03 - 5522 2746

 3. Zon 3 (Seksyen U1 - U9 kecuali U4 dan U5)
  Tel : 03 - 5522 2867

 4. Zon 4 (Seksyen U10 - U15)
  Tel : 03 - 5522 2748

 5. Zon 5 (Seksyen U4, U5, U16 - U20)
  Tel : 03 - 5522 2869